ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Με νέα απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας ρυθμίζονται οι απουσίες των μαθητών και των μαθητριών.

Δεν θα προσμετρώνται οι απουσίες δεκατεσσάρων (14) ημερών για τους μαθητές που επέστρεψαν από πληττόμενες περιοχές σύμφωνα με νέα απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Η απόφαση προβλέπει ότι οι μαθητές/τριες που επέστρεψαν από πληττόμενες περιοχές με SARS-CoV-2, όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, όπως επικαιροποιείται κάθε φορά, με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες δεκατεσσάρων (14) ημερών, από την ημερομηνία επιστροφής τους, εφόσον προσκομίσουν στη σχολική μονάδα άμεσα τα σχετικά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Δείτε το ακριβές αντίγραφο της απόφασης εδω :