ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΕΤΑΖΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Νικόλαος Κυρίτσης

 

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ην  γαρ ποτε χρονος ότε θεοι μεν ησαν , θνητα δε γενη ουκ ην. Επειδη δε και τουτοις χρονος ηλθεν ειμαρμενος γενεσεως, τυπουσιν αυτα θεοι γης ενδον εκ γης και πυρός μειξαντες και των οσα πυρι και γη κεραννυται. Επειδη δε αγειν αυτα προς φως εμελλον, προσεταξαν Προμηθει και Επιμηθει κοσμησαι τε και νειμαι δυναμεις εκαστοις ως πρεπει. Προμηθεα δε παραιτειται Επιμηθευς αυτος νειμαι, «νειμαντος δε εμου, εφη, επίσκεψαι και ουτω πεισας νεμει.

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 1. Να γραφτεί η απόδοση του κειμένου στη νέα ελληνική.

(10 μόρια)

 1. Τί γνωρίζετε για την μαιευτική μέθοδο και τους επακτικούς λόγους του Σωκράτη;  (10 μόρια)
 2. Πώς δικαιολογείται η αναφορά του Πρωταγόρα σε θεούς , αφού ο ίδιος ως σοφιστής ήταν αγνωστικιστής;(10 μορια)
 3. «ενδον εκ γης…..κεραννυται»: Να σχολιαστεί το χωρίο

(15 μόρια)

 1. Τι γνωρίζετε για τον Προμηθέα και Επιμηθέα και πως σχετίζεται  η ονομασία τους με την εξέλιξη του μύθου;

(5 μόρια)

 1. Ην, γενεσεως,μειξαντες,αγειν,νειμαι: Να γραφτούν 2 ομόρριζα στα νέα ελληνικά για κάθε τύπο (10 μόρια)

 

 

 

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Αναγκάζομαι  δε λέγειν προς υμας ταυτα  α εγω αυτός ακήκοα παρα των πρεσβυτερων.  Οτε εγένετο  η μεγάλη μάχη προς Λακεδαιμονίους εν Κορινθω, των εν τη πόλει βουλευσαμενων μετα τη μαχην  μη δέχεσθαι τους στρατιωτας τω τειχει αλλα προς Λακεδαιμονιους  αποστελλειν  πρεσβεις , ορωντες την πολιν νενικημενην  και τους Λακεδαιμονιους κρατουντας της παροδου,  εβουλευσαντο  ιδια περι της αυτων σωτηριας και ουκ ηθελησαν τη πολιν  ελομενην υπο των Σπαρτιατων.

Δημοσθενης Προς Λεπτινην

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

 1. Να αποδοθεί το κείμενο στη νέα ελληνική (20 μόρια)
 2. Πολει, τειχει,στρατιωτας, πρεσβεις, παροδου: Να κλιθούν και στους 2 αριθμούς (5 μόρια)
 3. Ακηκοα: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο Β΄ Ενικό και Β΄ πληθυντικό αορίστου(2,5 μόρια)
 4. Ελομενην: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο Β΄ Ενικό αορίστου και παρακειμένου(2,5 μόρια)
 5. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις

(5 μόρια)

 1. Να αναγνωριστούν όλες οι μετοχές του κειμένου (5 μόρια)