ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αναστέλλεται η έναρξη της  εκπαιδευτικής λειτουργίας των παρακάτω Τμημάτων Α.Ε.Ι., που ιδρύθηκαν με τους νόμους 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019. Τα τμήματα αυτά ανήκουν στα Πανεπιστήμια Γεωπονικό Αθηνών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, ΕΚΠΑ, Ελληνικό Μεσογειακό, Ιόνιο, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, Πατρών και Πελοποννήσου. Αναλυτικά:

 

Α) Από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

 • Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Επιστημών των Ζώων,
 • Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
 • Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής,
 • Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής.

 

β) Από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος:

 • Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών,
 • Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών,
 • Μουσειολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών,
 • Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης.

 

γ) Από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

 • Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Σχολής Επιστημών της Αγωγής,
 • Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας,
 • Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας.

 

δ) Από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο:

 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών,
 • Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας,
 • Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,
 • Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών,
 • Χημικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών,
 • Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών.

 

ε) Από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο:

 • Εθνομουσικολογίας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών,
 • Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.
 • Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας.

 

ζ)Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:

 • Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών,
 • Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας,
 • Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
 • Μάρκετινγκ της Σχολής Οικονομικών Επιστημών,
 • Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών,
 • Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών.

 

η) Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:

 • Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας,
 • Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
 • Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

 

θ) Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:

 • Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής,
 • Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονίας,
 • Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

 

ι) Από το Πανεπιστήμιο Πατρών:

 • Γεωργικής Βιοτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών,
 • Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

 

ια)Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:

 • Αγροτικής Οικονομίας της Σχολής Διοίκησης,
 • Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης της Σχολής Διοίκησης,
 • Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας.

 

 

Στα Τμήματα της παραγράφου 1, εφόσον έχουν ήδη ενταχθεί εγγεγραμμένοι φοιτητές πρώην Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), η εκπαιδευτική λειτουργία, συνεχίζεται μόνον όσον αφορά στο σκέλος της υποστήριξης των προγραμμάτων σπουδών του πρώην Τμήματος Τ.Ε.Ι. ή της Ε.Σ.Δ.Υ., αντίστοιχα.

Πηγή:odigostoupoliti.gr