Αρχική 2020 Μάιος 12

Ημερήσιο Αρχείο: 12/05/2020

Νέα Δυναμική, Νέες Υπηρεσίες, Νέο Λογότυπο – Φροντιστήριο με Όραμα και Στόχο

Το Φροντιστήριο Μ. Ε. «ΚΥΡΙΤΣΗΣ» αλλάζει με το βλέμμα στο μέλλον, με την ΙΔΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, με νέες δυνατότητες και υπηρεσίες και ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ!