Αρχική 2020 Φεβρουάριος 3

Ημερήσιο Αρχείο: 03/02/2020

Aλλαγές στις σχολικές εκδρομές

Αλλαγές στις εκπαιδευτικές εκδρομές φέρνει η τροποποίηση του άρθρου 16 του π.δ 79/2017 με το άρθρο 49 του νόμου 4653/2020. Οι αλλαγές αυτές εστιάζονται...

Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας νέων Τμημάτων ΑΕΙ

Αναστέλλεται η έναρξη της  εκπαιδευτικής λειτουργίας των παρακάτω Τμημάτων Α.Ε.Ι., που ιδρύθηκαν με τους νόμους 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019. Τα τμήματα αυτά ανήκουν στα...