Αρχική 2019 Δεκέμβριος 4

Ημερήσιο Αρχείο: 04/12/2019

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων -Υπουργική απόφαση

Απόφαση σχετικά με τον τρόπο  εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21  (σ.σ....