Αρχική 2019 Νοέμβριος 16

Ημερήσιο Αρχείο: 16/11/2019

Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας

Ο ΟΗΕ γιορτάζει συγκεκριμένες Ημέρες, Εβδομάδες, Έτη και Δεκαετίες ως αφορμές για την επισήμανση συγκεκριμένων γεγονότων ή θεμάτων, ώστε να προωθηθούν, μέσω της ευαισθητοποίησης...