Αρχική 2019 Μάιος 13

Ημερήσιο Αρχείο: 13/05/2019

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Το χρονικό διάστημα για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. καθορίστηκε από την Τρίτη 18 Ιουνίου έως και...