Αρχική 2019 Μάιος 7

Ημερήσιο Αρχείο: 07/05/2019

Η εγκύκλιος για τις εξετάσεις των Γυμνασίων

Προγραμματίστηκαν οι εξετάσεις για τα Γυμνάσια σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019 και καθορίστηκε ως ημερομηνία λήξης μαθημάτων η Τετάρτη 29 Μαΐου 2019. Οι...

Η εγκύκλιος για τις εξετάσεις των Γενικών Λυκείων

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τον προγραμματισμό εξετάσεων των Γενικών Λυκείων σχολικού έτους 2018-2019, η οποία ορίζει ότι οι προαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν από την...