Αρχική Uncategorized ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2017-2018 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2017-2018 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1308
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2017-2018
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Ύλη Λατινικά Γ΄Λυκείου 2016: Απόσπασμα από το ΦΕΚ 2893/2017)

Αριθμ. 134932/Δ2
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(…)

ΥΛΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2017 2018
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Από τα δύο σχολικά εγχειρίδια Λατινικών των Μ. Πασχάλη και Γ. Σαββαντίδη του Γενικού Λυκείου

Τα κείμενα των ενοτήτων και τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
Κειμ.3 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 1, 2, 3
Κειμ.5 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό των κειμένων 4,5
Κειμ.6 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 6
Κειμ.7 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 7
Κειμ.11 Μετάφραση Γραμματική κειμένων 8, 9, 10, γραμματική-συντακτικό κειμένου 11
Κειμ.13 Μετάφραση Γραμματική κειμένου 12, γραμματική-συντακτικό κειμένου 13
Κειμ.14 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 14
Κειμ.15 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 15
Κειμ.20 Μετάφραση Γραμματική κειμένου 16, Γραμματική-συντακτικό κειμένων 17, 18 (εκτός από την παράγραφο 5 των παρατηρήσεων του κειμένου 18, δηλαδή την κλίση του ουσιαστικού bos), Γραμματική-συντακτικό κειμένων 19, 20

Επισήμανση: στην υποθετική – παραβολική πρόταση του κειμένου 20 quasi moriturum να μη γίνει συντακτική προσέγγιση.

(σ.σ. Τροποποιήθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2016-2017)
Κειμ.21 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 21
Κειμ.24 Μετάφραση Γραμματική κειμένου 22, γραμματική- συντακτικό κειμένων 23, 24
Κειμ.25 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένου 25
Κειμ.27 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένων 26, 27, εκτός από την παράγραφο 4 των παρατηρήσεων του κειμένου 27 (αναφορική πρόταση σε πλάγιο λόγο)

(σ.σ. Τροποποιήθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2016-2017)
Κειμ.29 Μετάφραση Γραμματική-συντακτικό κειμένων 28, συντακτικό κειμένου 29
Κειμ.31 Μετάφραση Συντακτικό κειμ.30, 31
Κειμ.34 Μετάφραση Γραμματική &συντακτικό κειμ.32, 33, 34
Κειμ.36 Μετάφραση Συντακτικό κειμένων 35, 36 και 49 (μόνο ο προσδιορισμός του σκοπού)

Επισήμανση: Από τις παρατηρήσεις του κειμένου 49 διδάσκεται μόνο η ανακεφαλαίωση των προσδιορισμών του σκοπού. Η ύλη αφορά τις πέντε (5) αριθμητικώς αναφερόμενες στο σχολικό βιβλίο περιπτώσεις σκοπού μετά τα ρήματα κινήσεως σημαντικά (1. τελική πρόταση, 2. αναφορική-τελική πρόταση, 3. σουπίνο σε -um 4. causa ή gratia με γενική του γερουνδίου και 5. αd με αιτιατική γερουνδίου), αλλά δεν αφορά την περίπτωση του εμπρόθετου γερουνδίου που συνοδεύεται με αντικείμενο σε αιτιατική, επειδή η γερουνδιακή έλξη είναι εκτός εξεταστέας-διδακτέας ύλης

(σ.σ. Τροποποιήθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2016-2017)
Κειμ.38 Μετάφραση Συντακτικό κειμένων 37, 38
Κειμ.42 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 39, Συντακτικό κειμένου 40 (μόνο οι εναντιωματικές προτάσεις, αφαιρούνται οι παραχωρητικές), Συντακτικό κειμένου 41 (μόνο οι απλές παραβολικές προτάσεις, αφαιρούνται οι υποθετικές παραβολικές), Συντακτικό κειμένου 42

σ.σ. Τροποποιήθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2016-2017)
Κειμ.43 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 43 εκτός από την παράγραφο 5 (διμελείς ερωτήσεις)

(σ.σ. Τροποποιήθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2016-2017)
Κειμ.44 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 44, εκτός από τις παραγράφους 2 και 3 (άλλοι τρόποι εισαγωγής πλάγιων ερωτήσεων) Γραμματική κειμένου 50

Επισήμανση: Διδάσκονται μόνο τα αντωνυμικά επίθετα που υπάρχουν στα κείμενα της διδακτέας- εξεταστέας ύλης.

(σ.σ. Τροποποιήθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις 2016-2017)
Κειμ.45 Μετάφραση Συντακτικό κειμένου 45

1. Σχετικά με τις δευτερεύουσες προτάσεις: Στις δευτερεύουσες εξαρτημένες προτάσεις διδάσκεται η θεωρία που περιέχεται στις οικείες ενότητες των σχολικών εγχειριδίων (εξάρτηση, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση). Επειδή ο πλάγιος λόγος έχει αφαιρεθεί από τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη, δεν διδάσκεται ό,τι σχετίζεται με ασκήσεις μετατροπής από ευθύ σε πλάγιο λόγο και το αντίθετο.

2. Τα γραμματικά φαινόμενα διδάσκονται σύμφωνα με τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη. Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές σε ασκήσεις αφορούν μόνο στις λέξεις που απαντούν στα κείμενα που περιέχονται στη διδακτέα – εξεταστέα ύλη και των οποίων διδάσκεται και εξετάζεται η μετάφραση.

(…)

Για το σχ. έτος 2017-2018 η διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ταυτίζεται με την ως άνω εξεταστέα ύλη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησεως.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ