Αρχική Εκπαιδευτικά νέα Τα Προγράμματα Σπουδών της Γ’ Λυκείου στα Αρχαία, Ιστορία, Μαθηματικά, Οικονομία, Βιολογία...

Τα Προγράμματα Σπουδών της Γ’ Λυκείου στα Αρχαία, Ιστορία, Μαθηματικά, Οικονομία, Βιολογία και Κοινωνιολογία (ΦΕΚ)

608
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιεύθηκαν στις 29/12/19 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα Προγράμματα Σπουδών της Γ Λυκείου στα Αρχαία, Ιστορία, Μαθηματικά, Οικονομία,  Βιολογία και Κοινωνιολογία που ισχύουν από το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020.

Για να ανοίξετε τα ΦΕΚ πατήστε, αντίστοιχα, παρακάτω:

1. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου.

2. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Βιολογίας της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου.

3. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Κοινωνιολογίας της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου.

4. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Μαθηματικών της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου.

5. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Οικονομίας της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου.

6. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου.

 

ΙΕΠ:  Δεν υφίσταται καμία μεταβολή στην εξεταστέα ύλη όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

Σε συνέχεια της διευκρίνισης που αναρτήθηκε σχετικά με την εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών της Γ΄ τάξης του Λυκείου που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται καμία μεταβολή ως προς την εξεταστέα ύλη όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων  της Γ΄ τάξης του Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020, καθώς τα Προγράμματα Σπουδών είναι κείμενα ευρύτερου περιεχομένου από την εξεταστέα ύλη.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ