Στη διάθεση των μαθητών τα νέα βιβλία – βοήθηματα του φροντιστηρίου Κυρίτσης

510
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Φροντιστήριο Μ.Ε. Κυρίτσης προετοιμάζει με τον καλύτερο τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία για τους μαθητές του και για το λόγο αυτό έχει ήδη, από τις αρχές του μήνα που διανύουμε, προχωρήσει στην εκτύπωση βιβλίων – βοηθημάτων τα οποία παρέχονται δωρεάν στους μαθητές, έτσι ώστε το μάθημα να γίνεται με τρόπο οργανωμένο, απλό και κατανοητό, σύμφωνο με τις ανάγκες του κάθε μαθητή αλλά και τις απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί από την εκπαιδευτική διαδικασία σε κάθε τάξη.

Οι εκδόσεις θα συνεχιστούν κατά την διάρκεια όλης της χρονιάς, παράλληλα με την πρόοδο της εκπαιδευτικής – φροντιστηριακής διαδικασίας. Διεύθυνση Σπουδών: Νίκος Κυρίτσης.