Αρχική Uncategorized Πείραμα Χημείας για τους μαθητές του Λυκείου στο χώρο του φροντιστηρίου “Κυρίτσης”

Πείραμα Χημείας για τους μαθητές του Λυκείου στο χώρο του φροντιστηρίου “Κυρίτσης”

1665
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πειράματα Xημείας για τους μαθητές της Α’ , της Β’ αλλά και της Γ’ λυκείου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 03/02 στο χώρο του φροντιστηρίου “Κυρίτσης”, υπό την επίβλεψη του καθηγητή χημείας, Παναγιώτη Μήκου.

Τα πειράματα που έγιναν είχαν δύο σκέλη:
αφενός πραγματοποιήθηκαν διάφορες χημικές αντιδράσεις από κάθε κατηγορία (διάσπασης, απλής και διπλής αντικατάστασης, εξουδετέρωσης), που έχουν διδαχθεί στην Α’ Λυκείου και εφαρμόζονται σε όλες τις τάξεις.

αφετέρου, εκτός από την εμπέδωση των μεταβολών στη σύσταση καθώς τα αντιδρώντα μετατρέπονται σε προϊόντα, οι μαθητές είδαν την έκλυση αερίου, τη δημιουργία ιζήματος ή τη μεταβολή του χρώματος.

Μελετήθηκαν κάποια χαρακτηριστικά των αντιδράσεων, που έχουν μελετηθεί σε βάθος στην ύλη της Γ’ Λυκείου:
– Η έκλυση ή απορρόφηση θερμότητας (εξώθερμες – ενδόθερμες αντιδράσεις).
– Η επίδραση διαφόρων παραγόντων στην ταχύτητα της αντίδρασης (συγκέντρωση αντιδρώντων, επιφάνεια επαφής στερεού, παρουσία καταλύτη).
– Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χημική ισορροπία (πειραματική εφαρμογή της αρχής Le Chatelier).

Δεδομένου ότι η Χημεία και οι συγγενείς της επιστήμες βασίζονται σε χημικές μετατροπές, η κατανόηση των βασικών αρχών που τις διέπουν θα βοηθήσει τους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου. Έτσι, και η διαδικασία της μάθησης γίνεται ευκολότερη, αλλά και η επίδοσή τους σε θέματα κρίσεως υψηλότερη.
Γενικά, με τα πειράματα αυτά γίνεται προσπάθεια να δοθεί στα παιδιά η ευκαιρία να βρεθούν σε εργαστηριακό περιβάλλον, όπου βήμα-βήμα, επικεντρωμένα και μεθοδικά, θα εξηγήσουν τις (πολλές) εφαρμογές της Χημείας στην καθημερινή ζωή.

Ακολουθούν βίντεο και φωτογραφίες από την τάξη:

cof

cof
cof
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ