Αρχική Εκπαιδευτικά νέα Πανελλήνιες 2019: Εισαγωγή των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πανελλήνιες 2019: Εισαγωγή των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

461
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πανελλήνιες 2019:
Οι σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων – ΤΕΙ έχουν ανοίξει συζητήσεις σε πολλαπλά επίπεδα. Παράλληλα, έχουν δημιουργήσει ασάφειες σε περίοδο που η προετοιμασία των υποψηφίων της Γ΄ Λυκείου για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται σε πλήρη ένταση.
Του Εκπαιδευτικού Παντελή Γαλίτη,
Μία από τις ασάφειες αυτές, ιδιαίτερα σημαντική για την ίδια την υπόσταση της ίδιας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αφορά στο ποσοστό πρόσβασης των αποφοίτων της στα Τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εύλογος είναι ο προβληματισμός και η ανησυχία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. για το τι θα ισχύσει τελικά το τρέχον σχολικό έτος 2018 – 2019, αλλά και μετέπειτα, για την εισαγωγή των αποφοίτων της Επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια εκπαιδευτική βαθμίδα σχετικά με το ποσοστό πρόσβασης στις Σχολές της.
Την ενημερωτική σελίδα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2019 μπορείτε να την δείτε εδώ. Σύμφωνα με την υπ. αρ.: Α5/43612/ΦΕΚ 983 Β΄/15-03-2018 Υ.Α. με θέμα: «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκεί­ου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωμα­τικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυ­φυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστη­μίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυ­τού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πα­νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ` εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019», οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. διεκδικούσαν ως υποψήφιοι για την εισαγωγή τους σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημά­των των Τ.Ε.Ι., την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και την Α.Σ.Τ.Ε. που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους Τομείς από τους οποίους αποφοιτούσαν ειδικό ποσοστό θέσεων το οποίο: «…είναι κατά προσέγγιση ανάλογο του ποσοστού του αριθμού των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων και πάντως όχι μικρότερο ποσοστού 20%.
Για τις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων του άρ­θρου 1 της παρούσας διεκδικούν ποσοστό 5% του συ­νολικού αριθμού εισακτέων. Κατ’ εξαίρεση το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» (άρθρο 5). Ειδικά για τους υποψήφιοι/-ες μαθητές/-τριες των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., που φοιτούσαν στην τελευταία τάξη του ΕΠΑ.Λ. για να αποκτήσουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπε­ρινών ΕΠΑ.Λ. ή στους απόφοιτους που κατέχουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. δινόταν η δυνατότητα επιλογής της συμμετοχής τους είτε για την εισαγωγή τους στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα με τα ως άνω αναφερόμενα ποσοστά είτε διεκδικώντας ξεχωριστό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων.
Συναφές με τον προβληματισμό που δημιουργεί ο προσδιορισμός του ποσοστού εισαγωγής των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι το θέμα του καθορισμού των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ. αρ.: Α5/43612/ΦΕΚ 983 Β΄/15-03-2018 Υ.Α.:
«Α) για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισα­γωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων όλων των Τομέων πλην της Κοινής Ομάδας Σχολών του άρ.1 της παρούσας: – για το μάθημα « Μαθηματικά» (Άλγεβρα) συντελε­στής 1,5 – για το μάθημα « Νέα Ελληνικά»/ «Ελληνική Γλώσσα» (Νέα Ελληνική Γλώσσα) συντελεστής 1,5 – για το α` μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5 – για το β` μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
Β) για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισα­γωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Κοινής Ομάδας Σχολών του άρ.1 της παρούσας: – για το μάθημα « Μαθηματικά» (Άλγεβρα) συντελε­στής 3,5 – για το μάθημα « Νέα Ελληνικά»/ «Ελληνική Γλώσσα» (Νέα Ελληνική Γλώσσα) συντελεστής 3,5 – για το α` μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5 – για το β` μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5» (άρθρο 15) Ενώ, σύμφωνα με την υπ. αρ.: Α5/153/69691/ΦΕΚ 1610 Β΄/03-05-2018 Υ.Α.: «3.
Στο τέλος της περίπτωσης Β της παραγράφου 1 του άρθρου 15 προστίθεται: «Οι ανωτέρω ρυθμίσεις των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων θα ισχύ­σουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα ισχύσουν και για την Κοινή Ομάδα Σχολών του άρ. 1 της παρούσας οι συ­ντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων της περίπτωσης Α ως ανωτέρω». Οι συγχωνεύσεις Πανεπιστημιακών τμημάτων με Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και σαφώς νέα δεδομένα στην εισαγωγή των αποφοίτων των Λυκείων της χώρας.
Φαντάζει στην τρέχουσα χρονική περίοδο θολό το τοπίο των ποσοστών εισαγωγής των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στα Τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, με δεδομένο το γεγονός ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί μέχρι τώρα η διαδικασία με την οποία οι απόφοιτοί τους θα διεκδικούν την εισαγωγή τους σε αυτά. Επακόλουθο αυτής της ασάφειας είναι ο προβληματισμός για το ποια ποσοστά θέσεων στις Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα ισχύσουν για τα ΕΠΑ.Λ. το τρέχον σχολικό έτος.
Ειδικά για τους απόφοιτους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η πρόσβαση των οποίων εδώ και αρκετά χρόνια προσδιορίζεται από ειδικά ποσοστά για τα ΤΕΙ της χώρας – και από την προηγούμενη σχολική χρονιά και για τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα – ο έγκαιρος και μη αιφνιδιαστικός καθορισμός αυτών των ποσοστών πρόσβασης θα λειτουργήσει οπωσδήποτε ενισχυτικά στην ψυχολογία τους, ιδιαίτερα στην τρέχουσα χρονική περίοδο που η προετοιμασία τους για την συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις βρίσκεται στην μεγαλύτερη έντασή της.

Ως δεύτερο αίτημα, μα όχι χαρακτηριστικά υποδεέστερο του προηγούμενου, έρχεται η ανάγκη έγκαιρου καθορισμού των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Η ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης απαιτεί πολυδιάστατες τομές και καινοτόμες ρυθμίσεις. Οπωσδήποτε όμως απαιτεί χάραξη σταθερής διαχρονικής στρατηγικής. Στην κατεύθυνση αυτή, η υιοθέτηση σταθερού ενισχυτικού πλαισίου εισαγωγής των αποφοίτων της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα αποτελέσει σημαντικό μέτρο ενίσχυσής της και παράλληλα αδιαμφισβήτητο δείγμα έμπρακτης και αποφασιστικής στήριξής της.

Πηγή: Foititikanea.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ