Αρχική Uncategorized Ορισμός Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων

Ορισμός Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων

572
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Όμιλοι αστρονομίας, δημιουργικής γραφής, επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων, κατασκευής μαριονέτας καθώς και άλλοι πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου όπως και μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας είναι μερικές από τις παροχές των πρότυπων πειραματικών σχολείων (33 εξ αυτών είναι τα γυμνάσια και τα λύκεια) που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον χιλιάδων μαθητών.

Πρόκειται για εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν αξιολογηθεί ως προς τα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτικών και την επιστημονική τους παρουσία , τη συμμετοχή των σχολείων σε καινοτόμες δραστηριότητες καθώς και δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς, την υλικοτεχνική υποδομή και την εμπειρία στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 76 σχολεία είχαν καταθέσει σχετικό φάκελο προς αξιολόγηση και τελικά το χρίσμα των πρότυπων πειραματικών σχολείων το έλαβαν 45 σχολεία.

Όπως αναφέρθηκε πολλοί είναι οι γονείς που ενδιαφέρονται για τη φοίτηση των παιδιών τους στα πρότυπα πειραματικά σχολεία και χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι περίπου το 30% των μαθητών που υπέβαλλαν αίτηση κατάφεραν να «κερδίσουν» μία από τις 2.716 θέσεις εισακτέων. Τη φετινή χρονιά αναμένεται οι αιτήσεις να ξεπεράσουν τις 10.000 με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να είναι αυξημένος ειδικά για τις θέσεις των γυμνασίων και των λυκείων, όπου η εισαγωγή πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ο όρος «Πρότυπα Σχολεία» αναφέρεται σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως για ιστορικούς λόγους:

  • Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο,
  • Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά,
  • Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,
  • Πρότυπο  Γυμνάσιο Αναβρύτων,
  • Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής,
  • Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά,
  • Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,
  • Πρότυπο  ΓΕΛ Αναβρύτων

Έχουν εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά προσόντα και διδακτική εμπειρία και η εισαγωγή του μαθητικού δυναμικού στην πρώτη τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Α’ Γυμνασίου) σε αυτές τις σχολικές μονάδες, γίνεται μέσω εξετάσεων που διενεργούνται κάθε έτος (20 – 25 Ιουνίου), υπό την εποπτεία της ΔΕΠΠΣ (Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων).  Η επιλογή των μαθητών και μαθητριών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη (Α΄ τάξη Γυμνασίου) και μόνο, ενώ η σχολική πορεία των μαθητών και μαθητριών από το Γυμνάσιο στο Λύκειο των σχολείων αυτών υπόκειται μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στα Πρότυπα Σχολεία στις λοιπές τάξεις πλην της εισαγωγικής γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές που φοιτούν στην ίδια τάξη. Την ευθύνη για αυτή τη συμπληρωματική διαδικασία έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου στο οποίο έχουν προκύψει οι κενές θέσεις.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τα Πειραματικά σχολεία είναι σχολικές μονάδες που ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), όπου δοκιμάζονται νέα προγράμματα σπουδών και ωρολόγια προγράμματα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές μέθοδοι, τρόποι διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Οι πιλοτικές αυτές εφαρμογές σχεδιάζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Ι.Ε.Π., των Πανεπιστημίων ή των ερευνητικών κέντρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, καθώς και από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή τις ίδιες τις σχολικές μονάδες με στόχο τη συναγωγή συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής.

Οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και κυρίως την κατάλληλη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις πιλοτικές εφαρμογές, να συμβάλουν στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους και να προσφέρουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

Η εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία γίνεται μέσω κλήρωσης, ώστε να εξασφαλίζονται οι βασικές προϋποθέσεις ενός κατά το δυνατόν τυχαίου δείγματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Σε κάθε περίπτωση η κλήρωση των μαθητών και μαθητριών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη και μόνο, ενώ για τη μετάβαση από το σχολείο της μίας βαθμίδας στο σχολείο της επόμενης βαθμίδας εκπαίδευσης με το οποίο συνδέεται, εφόσον αυτό υπάρχει, δεν διενεργείται επιπλέον κλήρωση. Διαδικασίες κλήρωσης μαθητών και μαθητριών διενεργούνται μετά την εισαγωγική σχολική τάξη μόνο για τη συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων που προκύψουν στην επόμενη τάξη της ίδιας ή της επόμενης βαθμίδας, στην περίπτωση που το σχολείο είναι συνδεδεμένο με σχολείο επόμενης βαθμίδας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ