Αρχική Εκπαιδευτικά νέα Μηχανογραφικό για την Β΄ Λυκείου (2019-2020)

Μηχανογραφικό για την Β΄ Λυκείου (2019-2020)

568
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αλλάζει μορφή η εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Πιλοτική εφαρμογή για συμπλήρω­ση του «μίνι μηχανογραφικού» που οδηγεί σε πανεπιστημιακά τμήματα χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις δημοσιοποίησε το υπουργείο Παιδείας. Η εν λόγω εφαρμογή αφορά τους αποφοίτους της Β’ Λυκείου που την επόμενη σχολική χρονιά (2019-2020) ανα­μένεται να διεκδικήσουν μία θέση στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Η εισαγωγή στα ΑΕΙ από το επόμενο έτος αλλάζει μορφή καθώς σύμφωνα με νόμο του Κώστα Γαβρόγλου, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, τα πανεπιστημιακά τμήματα χω­ρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τα μεν «κόκκινα» αποτελούν τα τμήματα στα οποία π εισαγωγή γίνεται μόνο με πανελλαδικές εξετάσεις. Τα δε «πράσινα» αποτελούν τα τμήματα στα οποία μοναδικό διαβατήριο για την εισαγωγή απο­τελεί το απολυτήριο Λυκείου.

Οι υποψήφιοι εισακτέοι σε ΑΕΙ καλούνται να υποβάλουν μέσα σε μία χρονιά δύο μη­χανογραφικά. Οι επιλογές του ενός θα δια­μορφώσουν το τοπίο των «πράσινων» τμη­μάτων καθώς και τους εισακτέους, ενώ το δεύτερο είναι το γνωστό σε όλους μηχανο­γραφικό δελτίο το οποίο διαμορφώνει κάθε χρόνο τις βάσεις εισαγωγής του Αυγούστου.

Πώς λειτουργεί

Οι φετινοί απόφοιτοι της Β’ Λυκείου θα πρέ­πει να μπουν στην πλατφόρμα https://a-dilosi.it.minedu.gov.gr και να συμπληρώσουν μέχρι 10 τμήματα ΑΕΙ στα οποία επιθυμούν την ει­σαγωγή τους. Οι επιλογές που θα κάνουν σε αυτή την πιλοτική εφαρμογή δεν είναι οριστικές. Εφόσον ανακοινωθεί η λειτουργία της πλατ­φόρμας, που αναμένεται τον Οκτώβρη του 2019, οι μαθητές θα προχωρήσουν στις ορι­στικές επιλογές τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα των «πράσι­νων» τμημάτων. Αυτά θα προκύψουν από τις επιλογές των ίδιων των μαθητών. Δηλα­δή, πράσινα θα χρωματιστούν τα τμήματα τα οποία δεν θα έχουν υψηλή ζήτηση και ο αριθμός των μαθητών που τα έχουν συμπληρώσει αντιστοιχεί στον αριθμό εισακτέων που έχει οριστεί από το υπουργείο Παιδείας.

Τι προβλέπει το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ:

 • Η υποβολή της Α’ Δήλωσης είναι υποχρεωτι­κή, ακόμα κι αν ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για πρόσβαση σε Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης (ΤΕΠ). Αν δεν την υποβάλει, χάνει το δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ακό­μα και μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.
 • Οι επιλογές δεν είναι δεσμευτικές. Η Α’ Δήλωση προσφέρει τη δυνατότητα εισαγω­
  γής σε κάποιο τμήμα χωρίς εξετάσεις, αλλά ο υποψήφιος διατηρεί το δικαίωμα τον ερχόμενο Φεβρουάριο να αρνηθεί το ΤΕΠ που μπορεί να δήλωσε και να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή η Α’ Δήλωση παύει να ισχύει.
 • Πριν γίνει η επιλογή τμημάτων θα πρέπει τα ατομικά στοιχεία να συμπληρωθούν σω­στά. Στπν Α’ Δήλωση ο υποψήφιος μπορεί να εντάξει από 1 μέχρι 10 Τμήματα.
 • Η σειρά προτίμησης δεν έχει σημασία.
 • Μέχρι την οριστικοποίηση της δήλω­σης (και εφόσον δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής), μπορούν να γί­νουν όσες αλλαγές ο υποψήφιος θέλει.
 • Η οριστικοποίηση της Α’ Δήλωσης πρέπει να γίνει μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.
 • Σύντομα, μετά την ολοκλήρωση της δια­δικασίας Α’ Δήλωσης, οι υποψήφιοι θα γνω­-
  ρίζουν αν στις επιλογές τους υπάρχουν ένα ή περισσότερα ΤΕΠ και ποια είναι αυτά. Τα ΤΕΠ δεν είναι προκαθορισμένα. Το αν κάποιο τμήμα θα χαρακτηριστεί ΤΕΠ εξαρτάται από το πόσοι/ες υποψήφιοι/ες θα το περιλάβουν στην Α’ Δήλωση.Αν το περιλάβουν λιγότεροι από τους εισακτέους, τότε χαρακτηρίζεται ΤΕΠ.

Τα «κόκκινα» τμήματα

Μετά την ανακοίνωση των «πράσινων» τμημά­των, όσοι δεν έχουν καταφέρει να εισαχθούν σε αυτά ή θέλουν να διεκδικήσουν τμήματα υψηλής ζήτησης θα εξεταστούν στις πανελ­λαδικές εξετάσεις.

Το εξεταστικά σύστημα εισαγωγής δεν παρουσιάζει καμία αλλαγή, καθώς οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε τέσσερα μαθήματα, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Κομβική αλλαγή αφο­ρά μόνο τους υποψηφίους του 1 ου επιστημο­νικού πεδίου, των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών που πλέον δεν θα εξετάζονται στο μάθημα των Λατινικών αλλά στο μάθημα της Κοινωνιολογίας.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Βάσεις 2019: Πώς θα κινηθούν ανά πεδίο

Μεταξύ των πρώτων συμπερασμάτων που έχουν προκύψειμετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων, για την πορεία που θα διαγράψουν φέτος οι βάσεις, είναι τα εξής:

Η Iατρική Σχολή Αθηνών χάνει το όριο των 19.000 μονάδων, η περιζήτητη σχολή των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΕΜΠτο όριο των 18.000 μονάδων, ενώ θεωρείται σίγουρο ότι σε κάποια τμήματα η πτώση θα ξεπεράσει τα 1.000 μόρια και υποψήφιοι θα εισαχθούν σε πανεπιστημιακά τμήματα με 4 και 5!

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η πλειονότητα των βάσεων θα κινηθεί πτωτικά, με το εύρος της πτώσης να είναι μικρότερο στα βαθμολογικά ρετιρέ και να διευρύνεται στα χαμηλότερα βαθμολογικά κλιμάκια.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ