Αρχική Εκπαιδευτικά νέα Θέματα Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

Θέματα Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

431
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Σεπτέμβριο εκάστου σχολικού έτους διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε σχολές ή Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν οι υποψήφιοι Γενικού (ημερήσιου ή εσπερινού) και Επαγγελματικού (ημερήσιου ή εσπερινού) Λυκείου, εφόσον, είτε εξαιτίας σοβαρού λόγου υγείας, είτε λόγω ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς α’ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β’ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών, δεν έλαβαν μέρος ή διέκοψαν την εξέτασή τους σε ένα ή περισσότερα μαθήματα κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου.

Στις επαναληπτικές εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων στα οποία έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή με την αίτηση-δήλωση που υπέβαλαν το Φεβρουάριο (Ομάδας Προσανατολισμού, Γενικής Παιδείας, Ειδικά Μαθήματα και Μαθήματα Ειδικότητας, πρακτικές δοκιμασίες) και όχι μόνο σε όποιο απουσίασαν. Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις, η συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ακυρώνεται, όπως και η βαθμολογία και η επίδοσή του σε μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες, στα οποία έχει ήδη εξεταστεί, και ο υποψήφιος λογίζεται ως μη εξετασθείς.

Οι διατάξεις των επαναληπτικών εξετάσεων δεν εφαρμόζονται για τις προβλεπόμενες, από ειδικές διατάξεις, κατηγορίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων. Οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, μπορούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων. Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.

Το πρόγραμμα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Ημερήσιων και Εσπερινών Λυκείων για το σχολικό έτος 2017-2018 είχε ως εξής:

 

Δείτε αναλυτικά όλα τα θέματα των εξετάσεων:

Νέα Ελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) :

glossa_epan_2018

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών):

arxaia_epan_2018

Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής):

maths_epan_2018

Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών):

ist_epan_2018

Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών):

fys_epan_2018

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής):

anef_epan_2018

Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών):

Panellinies_2018_epan_lat_epan_2018

Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών):

Panellinies_2018_epan_xhm_epan_2018

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής):

Panellinies_2018_epan_aoth_epan_2018

Βιολογία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών):

Panellinies_2018_epan_bio_epan_2018

Βιολογία (Γενικής Παιδείας):

Panellinies_2018_epan_biogen_epan_2018
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ