Αρχική Uncategorized Η βιβλιοθήκη μας

Η βιβλιοθήκη μας

1281
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επισκεφθείτε το χώρο μας για να ρίξετε μια ματιά στην συνεχώς ανανεωμένη βιβλιοθήκη μας!

Οι καθηγητές του φροντιστηρίου μας με άξονα την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών, λειτουργούν ομαδικά σε κοινούς στόχους, όπως η κατανόηση του μαθήματος και η ευκολότερη μελέτη.

Με βάση αυτόν τον κοινό στόχο,οι καθηγητές συνεχώς ενημερωμένοι για την ύλη των σχολικών μαθημάτων είτε θεωτρητικών είτε θετικών,  συνεργάζονται για την συγγραφή των βιβλίων του φροντιστηρίου μας και στη συνεχή ανανέωση, διόρθωση, πρόσθεση ή αφαίρεση του υλικού.

 

Τα συγγράμματα μας αφορούν από τις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου, μέχρι όλες τις τάξεις του Λυκείου τόσο Γενικής Παιδείας όσο και Προσανατολισμού.

                                                   

 

 

Μερικοί από τους τίτλους των συγγράματων:

 

                                              Θεωρητικά μαθήματα

Λατινικά Γραμματική και Συντακτικό

Λατινικα Πλήρης οδηγός

Ιστορία- ασκήσεις Γ΄Λυκείου

Ιστορία- σχεδιαδράμματα/ασκήσεις/ερωτήσεις Γ΄Λυκείου

Έκθεση-Εκφράση Α’ Λυκείου

Συντακτικό Αρχαίας

Θεματογραφία Αρχαίας Β’ Λυκείου

Λεξικό Ανωμάλων

 

 

 

                                                Θετικά μαθήματα

Μαθηματικά-Ολοκληρωτικό Λογισμός Γ΄Λυκείου

Μαθηματικά-Διαφορικός Λογισμός Γ΄Λυκείου

Άλγεβρα Β΄Λυκείου

Γεωμετρία Α’ Λυκείου

Φυσική Γ΄Γυμνασίου

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Α΄& Β΄Τόμος Γ΄Λυκείου

 

Η ομάδα μας με υπόομαδες  φιλολόγων, μαθηματικών, φυσικών, χημικών, βιολόγων, καθηγητών πληροφορικής και οικονομολόγων  μέσω συναντήσεων και συνελεύσων είναι διαρκώς ενεργοί σε θέματα παιδείας και εκπαίδευσης.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ