Αρχική Εκπαιδευτικά νέα Η αξιολόγηση στα Πρότυπα-Πειραματικά: Πώς κατέληξε σε κατάταξη σχολείων

Η αξιολόγηση στα Πρότυπα-Πειραματικά: Πώς κατέληξε σε κατάταξη σχολείων

438
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κείμενο του αφιερώματος στην αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών,  με βάση την αξιολόγηση που είχε γίνει πριν από περίπου  7 χρόνια στα Πρότυπα-Πειραματικά σχολεία,  ήταν δυνατό να οδηγηθεί κανείς σε κατάταξη σχολείων, δηλαδή σε μια λίστα ιεράρχησης ανάλογα με τα αποτελέσματα όπως γίνεται πχ στις ΗΠΑ η σε Βρετανικά σχολεία, με ό,τι μια τέτοια λίστα μπορεί να συνεπάγεται (σχολεία Α και Β κατηγορίας) αν επεκτεινόταν σε όλα τα δημόσια σχολεία. Παρόμοιες αξιολογικές κατατάξεις σχολείων στη Βρετανία, έχουν οδηγήσει σε κοινωνικό διαχωρισμό και κατηγοριοποίηση με βάση κοινωνικά, οικονομικά αλλά και πολιτισμικά κριτήρια. Ας δούμε λοιπόν επακριβώς τι συνέβη τότε και τι εννοούμε:

Το σχολικό έτος 2012-2013 πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για την τοποθέτησή τους στα ΠΠΣ με πενταετή θητεία. Πραγματοποιήθηκαν δύο φάσεις αξιολόγησης:

Η α’ φάση πραγματοποιήθηκε για όσους εκπαιδευτικούς υπηρετούσαν ήδη στα ΠΠΣ. Η φάση αυτή διενεργήθηκε τον Νοέμβριο 2012 χωρίς ανοικτή προκήρυξη της θέσης τους. Στη διαδικασία είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί των πρώην ΠΣ που είχαν μέχρι τότε οργανική θέση σε αυτά, καθώς και εκπαιδευτικοί οι οποίοι  υπηρετούσαν στα σχολεία αυτά με απόσπαση κατά τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι εκπαιδευτικοί κρίθηκαν από το διευθυντή τους (διοικητικά), το Σχολικό Σύμβουλο (παιδαγωγικά-διδακτικά) από τον προσωπικό φάκελο (τυπικά προσόντα) και συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής που απαρτιζόταν από έναν Πανεπιστημιακό, έναν σχολικό σύμβουλο και έναν διευθυντή ΠΣ. Ο εκπαιδευτικός θα έπρεπε να συγκεντρώσει 55 τουλάχιστον μόρια με άριστα το 100 για θεωρηθεί ικανός για να παραμείνει στο ΠΠΣ. Είχαν τη δυνατότητα να ανανεωθεί η θητεία τους κατόπιν νέας αξιολόγησης. Το αρνητικό σημείο της πρώτης φάσης ήταν το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί έχαναν την οργανική τους θέση.

Η β’ φάση πραγματοποιήθηκε με ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος προς όλους τους εκπαιδευτικούς (πενταετής θητεία), για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων που προέκυψαν από την πρώτη φάση, η οποία διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2013. Στη φάση αυτή υπήρξε ανοιχτή προκήρυξη των κενών θέσεων και υπήρξε η δυνατότητα ανανέωσης της θητείας κατόπιν νέας αξιολόγησης. Αδυναμίες της δεύτερης φάσης είναι η έλλειψη αξιολογικής βάσης, η αλλαγή των κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και η πραγματοποίηση της αξιολόγησης μόνο σε δυο επίπεδα της προηγούμενης φάσης και συγκεκριμένα : portfolio (α. κατάρτιση και επιστημονικό έργο και β. Διδακτική εμπειρία και προϋπηρεσία) και 2) συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής που απαρτιζόταν από έναν Πανεπιστημιακό, έναν σχολικό σύμβουλο και έναν διευθυντή ΠΣ.

Τέλος, ένα θέμα που χρήζει προσοχής είναι η απουσία τουλάχιστον μιας υπηρεσιακής έκθεσης του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτούσε ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός κατά το παρελθόν ώστε να διαπιστωθεί η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασία του με τους εκπαιδευτικούς. Και στις δυο φάσεις επιλογής προβλέπεται αξιολόγηση στα δύο χρόνια και έχει διαμορφωτικού χαρακτήρα.

Η πραγματοποίηση της αξιολόγησης το Νοέμβριο 2012 και τον Ιούνιο 2013 ανέδειξε την αναγκαιότητα της, αφού η αντικειμενική επιλογή εκπαιδευτικών μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των βασικών στόχων των ΠΠΣ: αριστεία, καινοτομία, έρευνα και δημιουργικότητα. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν οι αδυναμίες της παραπάνω διαδικασίας αλλά και οι δυνατότητες βελτίωσής της. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών καθορίστηκε με την υπουργική απόφαση (αρ.Φ.361.22/11672/Δ1/01-10-2012), η οποία στηρίχθηκε στα άρθρα 42,48 και 51 του νόμου 3966/2011 καθώς και με την 89 πρόταση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (αρ.8/17-09-2012).

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 1509 συνολικά εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης εκδόθηκαν διευκρινιστικές αποφάσεις με στόχο να αποσαφηνιστούν ζητήματα που προέκυπταν σχετικά με την μοριοδότηση. Η αξιολόγηση για να υλοποιηθεί χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΑΘΗΝΑ» των Π.Π.Σ. (http://ath3.athena.net.gr/depps) στην οποία όλοι οι αξιολογούμενοι και οι αξιολογητές απέκτησαν κωδικό πρόσβασης και κατέθεσαν ηλεκτρονικά την αίτηση τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η «παραπάνω αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε με την εθελούσια συμμετοχή τους και λειτουργούσε αποκλειστικά ως επιλεκτικός μηχανισμός για κατάληψη θέσεων διδασκαλίας στα ΠΠΣ» (Μούσιου, Σαββάκης,2013) και διενεργήθηκε μετά από μια μακρά περίοδο απουσίας αξιολόγησης εκπαιδευτικών.

Συγκεντρωτικά τοποθετήθηκαν 592 εκπαιδευτικοί από τους 619 που αξιολογήθηκαν θετικά κατά την πρώτη φάση (Υ.Α. Αρ. Πρ.728222/Δ1/ /29-05-2013) ενώ κατά τη β’ φάση τοποθετήθηκαν 396 από τους 890 που αξιολογήθηκαν (Υ.Α. Αρ. Πρ.11330/Δ1/ /14-08-2013). Τέλος, για τις κενές θέσεις ακολούθησε νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος και στις 23-09-2013 τοποθετήθηκαν αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί (Μούσιου, Σαββάκης,2013). Ειδικότερα, με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τα στοιχεία της Δ.Ε.Π.Π.Σ. η αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε το 2012-2013 συνέβαλε στην ανανέωση του εκπαιδευτικού δυναμικού των ΠΠΣ κατά 45%.

Ο κ. Αντωνίου (σ.σ. ο σημερινός Πρόεδρος του ΙΕΠ), μέλος της Δ.Ε.Π.Π.Σ. τόνισε ότι η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε παρόλο τις εξωτερικές αντιστάσεις και αντιδράσεις και μάλιστα πραγματοποιήθηκε ανανέωση προσωπικού διαψεύδοντας όσους προεξοφλούσαν ότι οι εκπαιδευτικοί θα αντιτάσσονταν στο θεσμό των ΠΠΣ. Οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές δέχθηκαν να αξιολογηθούν γνωρίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα βελτιωθούν και θα ενισχυθεί η θέση εργασίας τους.

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Την εποχή εκείνη λοιπόν, κατέθεσαν φάκελο για να αξιολογηθούν και να γίνουν (ή να παραμείνουν) ΠΠΣ 36 Δημοτικά σχολεία και επελέγησαν 24, 22 Γυμνάσια και επελέγησαν 15 και 18 Λύκεια και επελέγησαν επίσης 15. Οι σχολικές μονάδες που επιλέχθηκαν βαθμολογήθηκαν ανά κριτήριο και η τελική τους βαθμολογία, ουσιαστικά ήταν μια ιεραρχική κατάταξη των σχολείων. Τα σχολεία βαθμολογήθηκαν σε 6 διαφορετικά κριτήρια: 

Κριτήριο 1: Αυξημένα τυπικά προσόντα εκπαιδευτικού προσωπικού (ΠΜΣ, Διδακτορικό) (15 μόρια)Για το κριτήριο αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει από το κλάσμα με αριθμητή τον αριθμό των εκπαιδευτικών με ΠΜΣ ή διδακτορικό και παρονομαστή το συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών του σχολείου το οποίο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των μορίων του κριτηρίου αυτού.

Κριτήριο 2: Παρουσία των εκπαιδευτικών του σχολείου στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, όπως αυτή πιστοποιείται από τις δύο καλύτερες, κατά τη γνώμη των ίδιων των εκπαιδευτικών, δημοσιεύσεις τους σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Η παρουσία καθηγητών μουσικής και καλλιτεχνικών μαθημάτων πιστοποιείται και με τη συμμετοχή τους σε δημόσια αναγνωρισμένες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. (15 μόρια)

Κριτήριο 3: Συμμετοχή του σχολείου σε δημιουργικές, καινοτόμες δραστηριότητες και σε δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς κατά την τελευταία πενταετία. (30 μόρια)

Κριτήριο 4: Εμπειρία του σχολείου α) από την πρακτική άσκηση των φοιτητών, β) τη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ΑΕΙ, γ) τη συμμετοχή σε διαδικασίες επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών και δ) τη λειτουργία μαθητικών ομίλων.(20 μόρια)

Κριτήριο 5: Εμπειρία από την εκπόνηση σχεδίων αποτίμησης/αξιολόγησης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.(10 μόρια) Μοριοδοτήθηκαν μόνο τα σχολεία με εμπειρία στην αυτοαξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας, ανάλογα με την ποιότητα των εκθέσεων που υπέβαλαν.

Κριτήριο 6: Υλικοτεχνική υποδομή (10 μόρια)

 

Ακολουθεί, ενδεικτικά, η λίστα των 15 Λυκείων και οι (συνολικές, όπως προέκυψαν από το άθροισμα των 6 κριτηρίων) βαθμολογίες τους:

 

1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  62,18

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ      54,33

3. 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 53,35

4. 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 49,78

5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ  49,08

6. Π.Σ.Π.Θ.: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 48,79

7. 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 44,54

8. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 44,07

9. 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Γ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ” 41,79

10. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  41,52

11.  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 41,42

12. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 38,90

13. ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 36,28

14. ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 34,80

15. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 33,01

Σημείωση alfavita.gr:

Οπως είναι  κατανοητό, σε περίπτωση που η μέθοδος αυτή ακολουθηθεί στην αξιολόγηση όλων των σχολικών μονάδων, είναι εύκολο να οδηγηθούμε σε αξιολογική κατάταξη των σχολείων της χώρας. Τι σημαίνει όμως αυτό; Οπως παρατηρεί ο εκπαιδευτικός Χρήστος Ρέππας, το παράδειγμα αυτό λειτούργησε στη Βρετανία ως εξής:

Στην περίπτωση του ανταγωνισμού μεταξύ των σχολείων και της δημοσιοποίησης των δεικτών απόδοσης έχουμε σημαντικές αλλαγές στη σχέση του σχολείου με του μαθητές. Προσπαθώντας, μας λέει ο M Apple , τα σχολεία να προσελκύσουν «ενεργητικούς γονείς » και «ικανά » παιδιά , δημιουργούν «μια λεπτή αλλά κρίσιμη μετατόπιση από τις ανάγκες των μαθητών στην απόδοση των μαθητών, και από το τι κάνει το σχολείο για το μαθητή στο τι κάνει ο μαθητής για το σχολείο… Πίνακες κατάταξης σχολείων με ευρεία δημοσιότητα καθορίζουν τη σχετική θέση κάθε σχολείου στην εκπαιδευτική αγορά. Μόνο τα σχολεία με αυξανόμενους δείκτες απόδοσης αξίζουν. Και μόνο οι μαθητές που μπορούν να κάνουν τον εαυτό τους μια διαρκή επιχείρηση μπορούν να κάνουν αυτά τα σχολεία να συνεχίσουν να πηγαίνουν προς την ορθή κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση αυτή μαθητές με ειδικές ανάγκες θεωρούνται οικονομικά ασύμφοροι για το σχολείο αλλά και κίνδυνος που μπορεί να επιφέρει τη μείωση των επιδόσεων του στα εθνικά τεστ. Οι διδακτικές μέθοδοι προκειμένου ν ανταποκριθούν σε τυποποιημένους στόχους και στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής αγοράς τυποποιούνται και οι ίδιες , τα σχολεία αποκτούν χαρακτηριστικά ομοιομορφίας, ενώ ο περισσότερος χρόνος ξοδεύεται σε θέματα διοίκησης και δημοσίων σχέσεων και όχι σε πραγματικά προβλήματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα είναι η αύξηση της κοινωνικής ανισότητας στο σχολείο. Στη δεκαετία του ’90 εγκατέλειψε το βρετανικό σχολείο το ¼ των μαύρων παιδιών, ενώ αποτελούν το 1/ 14 του παιδικού πληθυσμού της χώρας και η χώρα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου στην Ευρώπη , ακολουθεί την Πορτογαλία ( 40,7%) , με ποσοστό 31,4%”

===========================================================

Τα Κριτήρια αξιολόγησης διευθυντών, υποψηφίων για θέσεις με θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

(Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων-μορίων ανέρχονται σε 100).

1.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ (μέχρι 31 μόρια)

1.1 Σπουδές: (μέχρι 16 μόρια)

Α Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών (ΔΔΣ) 9

• 9 μόρια για ΔΔΣ στη διοίκηση εκπαίδευσης/διοίκηση σχολικών μονάδων/διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.

• 8 μόρια για ΔΔΣ στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή στις επιστήμες της αγωγής.

B Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) 5

• 4 μόρια για ΜΔΕ στη διοίκηση εκπαίδευσης/διοίκηση σχολικών μονάδων/διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.

• 3 μόρια για ΜΔΕ στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή στις επιστήμες της αγωγής.

• 1 μόριο για δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό που θεραπεύει ο υποψήφιος.

Γ Δεύτερο πτυχίο, δίπλωμα μετεκπαίδευσης 2

• 1 μόριο για δεύτερο πτυχίο σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με την ειδικότητα του υποψηφίου.

• 1 μόριο για δίπλωμα μετεκπαίδευσης σε Διδασκαλείο ή σε ΣΕΛΜΕ/ΣΕΛΔΕ ή diplomaσε ΑΕΙ της αλλοδαπής.

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων: 16

1.2 Πιστοποίηση γνώσεων (μέχρι 4 μόρια)

Α Πιστοποίηση γλωσσομάθειας (μέχρι 3 μόρια)

• 2 μόρια για πιστοποίηση επιπέδου Γ1 ή Γ2 στην Α’ γλώσσα.

• 1 μόριο για το επίπεδο Β2 στην Α’ γλώσσα.

• 1 μόριο για τη Β’ ξένη γλώσσα από το επίπεδο Β2 και πάνω.

Β Πιστοποίηση χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ (μέχρι 1 μόριο)

• 1 μόριo για πιστοποίηση ή άλλη τεκμηρίωση για την ικανότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (β’ επιπέδου).

• 0.5 μόριο για πιστοποίηση ή άλλη τεκμηρίωση για την ικανότητα χρήσης Η/Υ (α’ επιπέδου).

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων : 4

1.3 Επιστημονικό έργο: (μέχρι 11 μόρια)

Α Επιστημονικά συγγράμματα από εκδοτικό οίκο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του υποψηφίου ή στο γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου ή σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (1 μόριο για κάθε σύγγραμμα).

Β. Άρθρα που αποδεδειγμένα έχουν γίνει δεκτά με το σύστημα των πολλαπλών κριτών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε συλλογικούς τόμους (0,5 μόριο για κάθε δημοσίευση).

Γ. Εισηγήσεις που αποδεδειγμένα έχουν γίνει δεκτές για ανακοίνωση ή δημοσίευση με το σύστημα των πολλαπλών κριτών (0,5 μόριο για κάθε εισήγηση).

Δ. Αποδεδειγμένη συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού όπως Προγράμματα Σπουδών και σχολικά εγχειρίδια (1 μόριο για κάθε προϊόν).

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 11

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (μέχρι 44 μόρια)

2.1 Διδακτική και επιμορφωτική εμπειρία: (μέχρι 5 μόρια)

Α Βεβαίωση παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης (0,5 μόριο για κάθε πρόγραμμα).

Β Βεβαίωση για επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικήςκαθοδήγησης ή σε άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα/έργα του Υπουργείου Παιδείας (0,5 μόριο ανά έργο/πρόγραμμα).

Γ Βεβαίωση για διδασκαλία σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (ΠΔ 407 ή εποπτευόμενη διδασκαλία σε σεμινάρια ΠΜΣ ή ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) σε γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του υποψήφιου (0.5 μόριο για κάθε εξάμηνο διδασκαλίας και 1 μόριο για κάθε έτος διδασκαλίας στο ΕΑΠ).

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων 5

2.2 Προϋπηρεσία (μέχρι 19 μόρια)

2.2.1Προϋπηρεσία σε σχολικές μονάδες, μέχρι 4 μόρια (0,5 μόριο για κάθε έτος πέραν της υποχρεωτικής προβλεπόμενης προϋπηρεσίας από το νόμο 3966/11).

2.2.2.Προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης (μέχρι 15 μόρια)

Α. Σε θέση υποδιευθυντή, μέχρι 2 μόρια (0,5 μόριο για κάθε έτος με θητεία) ή σε περίπτωση που η θητεία του στην εν λόγω θέση έχει αξιολογηθεί, έως 3 μόρια (1 μόριο για κάθε έτος).

Β. Σε θέση διευθυντή, μέχρι 4 μόρια (0,5 μόριο για κάθε έτος με θητεία), ή σε περίπτωση που η θητεία του στην εν λόγω θέση έχει αξιολογηθεί, έως 9 μόρια (1,5 μόριο για κάθε έτος).

Γ. Σε θέση Σχολικού Συμβούλου (1,5 μόριο για κάθε θητεία).

Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων: 15

2.3. Εκπαιδευτική έρευνα και υποστήριξη της διδακτικής πράξης (μέχρι 20 μόρια)

Α. Οργάνωση ή συμμετοχή σε αξιολόγηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής σχολικής μονάδας. 4

Β. Συμμετοχή ή οργάνωση/ υποστήριξη έρευνας πεδίου στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. 2

Γ. Συμμετοχή ή υποστήριξη δράσεων ενδοσχολικής επιμόρφωσης. 3

Δ. Συμμετοχή ή υποστήριξη καινοτόμων διδακτικών πρακτικών με τη χρήση των ΤΠΕ. 3

Ε. Συμμετοχή ή υποστήριξη δημιουργικών δράσεων και συνεργασιών (μεταξύ σχολείων, σχολείων και κοινωνικών ομάδων, κτλ.). 3

ΣΤ. Συμμετοχή ή οργάνωση λειτουργίας ομίλων. 2

Ζ. Οργάνωση, υποστήριξη, συντονισμό ή συμμετοχή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών. 3

 Σύνολο μέγιστου αριθμού μορίων: 20

3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (μέχρι 25 μόρια)

Ο υποψήφιος, Κατά την συνέντευξη, δύναται να αποδείξει ότι διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για να διευθύνει τη σχολική μονάδα:

1) Γνώση του ρόλου και του έργου του διευθυντή της σχολικής μονάδας, όπως αυτός ορίζεται από το νόμο και τον οραματίζεται ο υποψήφιος.

2) Γνώσεις και ικανότητες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και ηγετικές ικανότητες.

3) Αποτελεσματικές επικοινωνιακές στρατηγικές.

4) Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας (με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς).

5) Γνώσεις θεωρίας και πρακτικών εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων επιμέρους έργων.

6) Γνώσεις των αναγκών των μαθητών της σχολικής μονάδας (σε επίπεδο κοινωνικό, γνωσιακό και συναισθηματικό).

7) Γνώσεις των σύγχρονων προσεγγίσεων της διδακτικής πράξης και της μαθησιακής διαδικασίας.

8) Οργανωτικές ικανότητες και αποτελεσματικής χρήσης του χρόνου για τον προγραμματισμό του έργου της σχολικής μονάδας (βάσει στόχων, χρονοδιαγραμμάτων, κτλ.).

9) Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων του σχολείου.

10)Ικανότητα να προβάλει τους στόχους και τα δρώμενα της σχολικής μονάδας στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα.

Κατά τη πρώτη εφαρμογή του Νόμου, η κατάσταση από πλευράς προσωπικού ήταν η εξής: Υπήρχαν 1140 εκπαιδευτικοί που είχαν οργανική (πριν από το νόμο) ή υπηρετούσαν στα ΠΠΣ. Οι συνολικές θέσεις δεν υπερέβαιναν τις 1000. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν μια θέση σε Πειραματικό και υπηρετούσαν σε άλλες θέσεις ευθύνης. Από την άλλη υπήρχαν 45 Διευθυντές, οι οποίοι είχαν περάσει πρόσφατα από μια διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Ο χρόνος για τη σωστή διαδικασία κρίσης των διευθυντών και μετά του προσωπικού απαιτούσε να λειτουργήσουν τα σχολεία άλλον ένα χρόνο με εκπαιδευτικούς όχι μόνο χωρίς αξιολόγηση αλλά χωρίς εκπαιδευτικούς επί της ουσίας μιας και είχαν καταργηθεί η οργανικότητα και τα σχολεία άνηκαν πια στις Περιφέρειες Εκπαίδευσης. Έτσι ακολουθήθηκε η λύση να μην αξιολογηθούν σε αυτή τη φάση οι Διευθυντές.

Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ:

1) Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από την επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση (σπουδές, πτυχία, πιστοποίηση γλωσσομάθειας και ΤΠΕ), όπως προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα και τα αποδεικτικά των προσόντων του υποψηφίου (μέχρι 31 μόρια ).

2) Η υπηρεσιακή κατάσταση (προϋπηρεσία, διδακτική και επιμορφωτική εμπειρία, επιστημονική και διδακτική επάρκεια, προϋπηρεσία σε ΠΠΣ), όπως προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα και τα αποδεικτικά των προσόντων του υποψηφίου. Επιπλέον, αξιολογείται η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, με βάση τις οικείες αξιολογικές εκθέσεις, εφόσον υπάρχουν για όλους τους υποψηφίους, η διακεκριμένη δράση και η συμμετοχή του υποψηφίου σε καινοτόμες δραστηριότητες (μέχρι 44 μόρια).

3) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ στο πλαίσιο δέκα δεδομένων θεματικών ενοτήτων (μέχρι 25 μόρια).

Ο υποψήφιος εκπαιδευτικός θεωρείται ότι αξιολογήθηκε θετικά αν συγκεντρώσει 55 μόρια. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιλέγονται τοποθετούνται για πέντε χρόνια. Οι επιλεχθέντες εκπαιδευτικοί δεν έχουν δικαίωμα μετάθεσης ή απόσπασης κατά τη διάρκεια της πενταετίας. Είναι δυνατόν, ένας εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε ΠΠΣ να πάρει μετάθεση ή απόσπαση για λόγους ανωτέρας βίας. Στην αυτή την περίπτωση η θητεία του εκπαιδευτικού λήγει και δεν έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση διευθυντή ή εκπαιδευτικού ΠΠΣ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο “μοριοσυλλέκτης εκπαιδευτικός” και το “σύνδρομο της μαρκίζας”

Ο κ. Κωστής Κοντογιάννης, διευθυντής τότε του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου της Αθήνας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Α. Μπιρμπίλη στις 23-7-2014 εξηγεί το θόρυβο που δημιουργήθηκε για τα ΠΠΣ:

Σε ερώτηση: Πώς αντιμετώπισε η εκπαιδευτική κοινότητα τις διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν για τους εκπαιδευτικούς των πειραματικών σχολείων; Ο κ. Κοντογιάννης ανέφερε ότι: «Κατ’ αρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι η αξιολόγηση που έγινε δεν έχει σχέση με τη διαδικασία που βρίσκεται τώρα στην επικαιρότητα. Κανένας δεν έχασε τη δουλειά του ή πήρε προαγωγή και αύξησε το μισθό 156 του με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στα Πειραματικά για μια πενταετία και επιλέγονται με μια σειρά από κριτήρια που περιλαμβάνουν τα τυπικά προσόντα, το επιστημονικό έργο, τις δράσεις που έχουν υλοποιήσει στα σχολεία που έχουν εργαστεί, καθώς και την εκτίμηση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σχολείων αυτών. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε πριν 2 χρόνια είχε θετικά αποτελέσματα στα σχολεία μας. Περίπου 300 εκπαιδευτικοί αποχώρησαν και στη θέση τους ήρθαν καινούριοι συνάδελφοι φέρνοντας την επιθυμητή ανανέωση στα σχολεία. Δεν ισχυρίζομαι ότι όσοι αποχώρησαν ήταν κακοί εκπαιδευτικοί. Κάθε άλλο. Υπήρχαν περιπτώσεις πολύ αξιόλογων συναδέλφων οι οποίοι αρνήθηκαν να μπουν στη διαδικασία αξιολόγησης για διάφορους λόγους. Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις που η αξιολόγηση απάλλαξε τα σχολεία από «βαρίδια» και το λέω μετά λόγου γνώσεως. Είναι γεγονός ότι η λειτουργία της μοριοδότησης, σε λίγες συγκριτικά με το συνολικό όγκο περιπτώσεις, δημιούργησε στρεβλώσεις: εμφανίστηκε το είδος του «μοριοσυλλέκτη εκπαιδευτικού» που νοιάζεται περισσότερο για τη συλλογή μορίων παρά για την ουσία του εκπαιδευτικού έργου του, εμφανίστηκε το «σύνδρομο της μαρκίζας» όπου εκπαιδευτικοί διαγκωνίζονται για την αυτοπροβολή τους, ενώ έδωσε και τροφή σε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Συνολικά, όμως, λειτούργησε θετικά και η αίσθησή μου είναι ότι την άποψη αυτή ασπάζεται η συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών που εργάζονται σε ΠΠΣ, ακόμα και αν δεν το λένε φωναχτά. Πλέον στα πειραματικά σχολεία έρχονται άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τις απαιτήσεις: γνωρίζουν ότι θα βρίσκονται στο σχολείο 30 ώρες την εβδομάδα, ότι θα χρειαστεί πολλές φορές να μείνουν στο σχολείο μέχρι τις 5 ή και πιο αργά, ότι σημαντικό μέρος της εργασίας τους γίνεται έξω από την τάξη προετοιμάζοντας πράγματα όπως είναι η ψηφιακή τάξη του σχολείου, η λειτουργία των ομίλων, η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών τους, η ατομική συμβουλευτική και όλα όσα κάθε σχολείο έχει δρομολογήσει. Ο καθένας από εμάς εκτιμάει τις δυνάμεις του και τα ενδιαφέροντά του και αποφασίζει αν επιθυμεί ή όχι να περάσει συνειδητά τη «βάσανο» της επιλογής για να «κερδίσει»… μια πενταετή θητεία εντατικοποιημένης εργασίας χωρίς ιδιαίτερες απολαβές».

 

πηγή: www.alfavita.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ