ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με κονδύλια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και πρωτοβουλία της γενικής γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης επιδοτούνται για τη σύνδεσή τους στο διαδίκτυο οι φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΙ, που εγράφησαν για πρώτη φορά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017.

Εκτιμάται ότι χρήση θα κάνουν περί τους 50.000 φοιτητές και το ποσό που θα διατεθεί είναι 1,862 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό της ΕΕΤΤ (περιλαμβάνει και τα έξοδα των διαδικασιών της Δράσης).

Φορέας υλοποίησης της δράσης είναι το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ. ΑΕ).  Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή αφορά στην απόκτηση ή διατήρηση σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, η οποία είναι στο όνομα του δικαιούχου φοιτητή. Καλύπτει μέχρι το 60% του μηνιαίου παγίου με ανώτατο χρηματικό όριο τα 3 ευρώ το μήνα και χορηγείται για 12 μήνες.

Η υλοποίηση της Δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι). Το ΕΔΕΤ επιφυλάσσει μια απλή διαδικασία όπου όλοι οι δικαιούχοι φοιτητές θα λάβουν την σχετική ειδοποίηση και το κουπόνι ηλεκτρονικά και στη συνέχεια θα μπορούν να πάνε σε όποια από τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες επιθυμούν να το εξαργυρώσουν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Όπως εκτιμάται η χρήση θα γίνει κυρίως για στις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας οι οποίες είναι και προσωπικές για κάθε φοιτητή.

Πηγή: http: businessnews.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ