Αρχική Uncategorized Διαγώνισμα Αρχών Οικονομικής Θεωρίας Ομάδας Προσανατολισμού

Διαγώνισμα Αρχών Οικονομικής Θεωρίας Ομάδας Προσανατολισμού

1442
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α:
Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιο σας το γράμμα της κάθε μιας και δίπλα την ένδειξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη

Α1 Η απλή οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου χρειάζεται κεφάλαιο και τεχνολογία για να αναπτυχθεί
Α2 Την οικονομική επιστήμη την ενδιαφέρουν τα ελευθέρα αγαθά
Α3 Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού δεν είναι τα άλλα αγαθά που θυσιάστηκαν για τη παραγωγή του
Α4 Το κόστος ευκαιρίας είναι πάντα αυξανόμενο
Α5 Πολλαπλασιασμός των αναγκών δεν σημαίνει δημιουργία νέων αναγκών
Α6 Η τεχνολογία συμβάλλει στην εξέλιξη και όχι στον κορεσμό των αναγκών
Α7 Η έλλειψη των αγαθών είναι στη πραγματικότητα έλλειψη των παραγωγικών συντελεστών
Α8 Οι ανάγκες των ανθρώπων δεν είναι ακόρεστες και απεριόριστες.
Α9 Ένας άνεργος πτυχιούχος θεωρείται εν δυνάμει παραγωγικός συντελεστής
Α10 Η κυκλοφορία των προϊόντων μέσα στο οικονομικό σύστημα συνοδεύεται από μια αντίθετη κατεύθυνση κυκλοφορίας χρήματος

Στις επόμενες προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

Α11.-Η ταχύτητα με την οποία επέρχεται ο κορεσμός μιας ανάγκης είναι
α) θέμα υποκειμενικό
β) θέμα αντικειμενικό
γ) αποτέλεσμα των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας
δ) ίδια για όλες τις ανάγκες

Α12. Στην απλή υποθετική οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου, δεν μας απασχολεί:
α) Ποια προϊόντα παράγονται και σε τι ποσότητες
β) Με ποιον τρόπο παράγονται αυτά τα προϊόντα
γ) Πως γίνεται η διανομή των προϊόντων στα μέλη της κοινωνίας
δ) Πως μπορεί να αυξηθεί η ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων

Α13.- Το πρόβλημα της έλλειψης των αγαθών, οι άνθρωποι προσπαθούν να το ξεπεράσουν με:
α) με την εξεύρεση νέων παραγωγικών πόρων
β) με την ανάπτυξη της τεχνολογίας
γ) με την οργανωμένη δραστηριότητα
δ) με όλα τα παραπάνω

ΜΟΝΑΔΕΣ 25 (10+15)

ΟΜΑΔΑ Β:

Β1: Τι γνωρίζετε για την εξέλιξη τον πολλαπλασιασμό και τον κορεσμό ;
Β2: Να αναπτύξετε τους βασικούς λόγους που συντελούν στην εξέλιξη και τον πολλαπλασιασμό των αναγκών.
ΜΟΝΑΔΕΣ 25 (13+12)

ΟΜΑΔΑ Γ:

Μια οικονομία παράγει δυο αγαθά Χ και Ψ σύμφωνα με τους συνδυασμούς που δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Συνδυασμοί Αγαθό Χ Αγαθό Ψ
Α 0 150
Β 20 120
Γ 40 90
Δ 60 60
Ε 80 30
Στ 100 0

Γ1 Να υπολογίσετε το ΚΕΧ σε όρους του Ψ, το ΚΕΨ σε όρους του Χ, να αιτιολογήσετε αν είναι αύξον, φθίνον ή σταθερό και να σχεδιάσετε την ΚΠΔ.
Γ2 Να βρεθεί η μέγιστη ποσότητα Ψ που αντιστοιχεί σε Χ=30
Γ3 Να υπολογίσετε το ΚΕΧ σε όρους του Ψ όταν η ποσότητα του Χ αυξάνεται από 50 σε 79 μονάδες.
Γ4 Πόσες μονάδες Ψ θυσιάζονται για να παραχθούν οι 90 πρώτες μονάδες του Χ?
Γ5 Πόσες μονάδες Χ θυσιάζονται για να παραχθούν οι 50 τελευταίες μονάδες του Ψ?
Γ6 Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να υπολογίσετε αν ο συνδυασμός Χ=95 Ψ=20, είναι εφικτός, ανέφικτος ή άριστος
Γ7 Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να υπολογίσετε αν ο συνδυασμός Ψ=105 Χ=35, είναι εφικτός, ανέφικτος ή άριστος.

ΜΟΝΑΔΕΣ 25 (7+3+3+3+3+3+3)

ΟΜΑΔΑ Δ

Δ1 Μια υποθετική οικονομία διαθέτει τρεις εργάτες και σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης παράγει δυο αγαθά Χ και Ψ. Για τη παραγωγή 30 μονάδων του Χ χρησιμοποιείται ένας εργάτης, για τη παραγωγή 60 μονάδων του Χ χρησιμοποιούνται 2 εργάτες και για τη παραγωγή 90 μονάδων Χ χρησιμοποιούνται 3 εργάτες.

Να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας αν γνωρίζετε ότι:
α)Από τον συνδυασμό Α στον Β για τη παραγωγή μιας μονάδας Ψ θυσιάζονται 3 μονάδες Χ,
β) Στον συνδυασμό ΒΓ το ΚΕΧ=1
γ) Από το συνδυασμό Δ προς Γ, για τη παραγωγή μιας μονάδας Χ θυσιάζονται 2 μονάδες Ψ.

Εργάτες Χ Εργάτες Ψ Αγαθό Χ Αγαθό Ψ
Α 90
Β
Γ
Δ

Δ2 Το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό, αυξανόμενο ή φθίνον; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Τι σχήμα έχει η Κ.Π.Δ.;

Δ3 Η βελτίωση της τεχνολογίας, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ποσότητας του αγαθού Χ κατά 20%. Να σχεδιαστεί η Κ.Π.Δ. όπως προκύπτει από τη προαναφερόμενη μεταβολή.

Δ4 Στη χώρα ΑΑΑ, η οποία έχει 20000 ανέργους η κυβέρνηση δημιουργεί 10000 νέες θέσεις εργασίας με σκοπό να μειώσει την ανεργία. Τι θα συμβεί σε αυτή τη περίπτωση στη Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

ΜΟΝΑΔΕΣ 25 (14+5+3+3 )

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ