Επαγγελματικός Προσανατολισμός στο Φροντιστήριο Μ.Ε. Κυρίτσης

456
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Φροντιστήριο Μ.Ε. Κυρίτσης, σε συνεργασία με την εταιρεία εξειδικευμένων συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού Orientum, δίνει ΔΩΡΕΑΝ τη δυνατότητα στον κάθε μαθητή ξεχωριστά να συμμετάσχει σε απόλυτα εξατομικευμένο πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στο οποίο δίνεται έμφαση στην προσωπικότητα, στα ενδιαφέροντα του μαθητή και στις έμφυτες ικανότητες και κλίσεις του. 

Επίσης, συμβάλλει στο  να αποκτήσουν οι μαθητές και οι γονείς τους ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις σχολές που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους και να εφοδιαστούν με όλα τα απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε να καταλήξουν στην εμπεριστατωμένη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, προκειμένου να πετύχουν τον ακαδημαϊκό τους στόχο και ως εκ τούτου την επαγγελματική αποκαταστάση. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Φροντιστηρίου μας στο τηλέφωνο: 210-9955524 και στο email: info@kyritsis-education.gr , προκειμένου να κλείνουν το ραντεβού τους.