Αρχική Εκπαιδευτικά νέα Εγκύκλιος: Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Εγκύκλιος: Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων

411
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Εκθέσεις ζητά το υπ. Παιδείας για τα σχολεία που παρατηρείται καθυστέρηση στην πορεία ολοκλήρωσης της ύλης, αιτίες καθυστέρησης, καθώς και ενέργειες, για επίλυση των προβλημάτων των σχολείων και για την ολοκλήρωση της ύλης

Εγκύκλιο προς όλα τα Λύκεια , τις Περιφερειακές και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, απέστειλε  το υπουργείο Παιδείας, με την οποία ζητά:

Α. Να συγκροτηθούν Επιτροπές παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης.

Η επιτροπή αποτελείται από:

  •  τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως πρόεδρο,
  • τον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. . στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η Δ/νση Δ.Ε. (εφόσον υπάρχει δυνατότητα),
  •  τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων-πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και
  •  έναν διοικητικό υπάλληλο της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης ως Γραμματέα της επιτροπής, ο οποίος αναλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη της ομάδας.

Β. Οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. θα υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης (για την επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης) συμπληρωμένο τον ΠΙΝΑΚΑ   με τις ενδείξεις της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους:

α) μέχρι και 13-12-2019,

β) μέχρι και 24-01-2020,

γ) μέχρι και 21-02-2020,

δ) μέχρι και 27-03-2020 και

ε) μέχρι και 08-05-2020

Γ. Εισηγητική έκθεση του Προέδρου της Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της επιτροπής πρέπει να συνυποβάλλει – μαζί με την αποστολή του ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ – εισηγητική έκθεση για την πορεία ολοκλήρωσης της ύλης (καταγραφή των σχολείων στα οποία παρατηρείται καθυστέρηση στην πορεία ολοκλήρωσης της ύλης, αιτίες καθυστέρησης, καθώς και ενέργειες, στις οποίες προέβη η επιτροπή για επίλυση των προβλημάτων των σχολείων και για την ολοκλήρωση της ύλης).

Δ.   Συγκέντρωση και αποστολή των στοιχείων – Τήρηση των χρονικών προθεσμιών

Όταν ολοκληρωθεί η συγκέντρωση όλων των συμπληρωμένων ΠΙΝΑΚΩΝ  από όλα τα Γενικά Λύκεια στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης, τα στοιχεία (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ και εισηγητική έκθεση) θα αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης, Τμήμα Α ́) μόνο ηλεκτρονικά.

Χωρίς ελλείψεις και ασάφειες

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι η επιτροπή παρακολούθησης είναι υπεύθυνη να ελέγχει, ώστε ο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ να συμπληρώνεται ορθώς και να αποστέλλεται χωρίς ελλείψεις και ασάφειες.

Επισημάνσεις

Το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει προς τα Λύκεια  ότι η εξεταστέα – διδακτέα ύλη πρέπει σε κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, το υπουργείο Παιδείας καλεί τους Διευθυντές των ΓΕ.Λ. να ενημερώσουν άμεσα την επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ