Αρχική Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Διαγωνισμός στη Στατιστική για τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου

Διαγωνισμός στη Στατιστική για τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου

1085
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκρίθηκε από το υπουργείο παιδείας ο Διαγωνισμός στη Στατιστική για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που προκηρύσσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα».

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τη στατιστική επιστήμη, τον τρόπο παραγωγής και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στην καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους και εργαλεία για τη διδασκαλία της στατιστικής επιστήμης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ομάδες μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και του Γυμνασίου.

Η νικήτρια ομάδα του εθνικού διαγωνισμού από κάθε κατηγορία συμμετεχόντων θα συμμετάσχει, στη συνέχεια, στον «Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική», που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην αγγλική γλώσσα, του μήνες Απρίλιο-Μάιο 2018.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό στη Στατιστική, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως οι ημερομηνίες – ορόσημα, κανόνες που διέπουν τους δύο Διαγωνισμούς, βραβεία για τις νικήτριες ομάδες κλπ., μπορείτε να αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/statistics-competition.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τυχόν ερωτήσεις στη λειτουργική ηλεκτρονική διεύθυνση StatisticsCompetition@statistics.gr, καθώς και να επικοινωνούν με την Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, Συντονίστρια του ESS-VIP DIGICOM, στο τηλ.: 213- 135.2184.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι εγγραφές των ομάδων θα ολοκληρωθούν στις 2 Φεβρουαρίου 2018 (λήξη της προθεσμίας) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Διαγωνισμού http://www.eso2018.eu/eso_GR/reg_index.do.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες συνθήκες:

-η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική,
-οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού,
-να μην υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους συμμετέχοντες μαθητές/-τριες (και τους γονείς και κηδεμόνες τους),
-δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού,
-οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους,
-η όλη διενέργεια των διαγωνισμών (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της ΕΛΣΤΑΤ και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/ουχών μαθητών/-τριών, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού,
-να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ αναλυτικά ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά – διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Γενικοί Κανόνες για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική που διοργανώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 2017 – 2018

1. Στόχοι

Οι γενικοί στόχοι του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική που διοργανώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ είναι οι ακόλουθοι:

Να προκαλέσει στους μαθητές περιέργεια και ενδιαφέρον για τη στατιστική.
Να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν νέα εργαλεία για τη διδασκαλία της στατιστικής, προωθώντας τη χρήση πραγματικών στατιστικών δεδομένων και έρευνας, για εφαρμογή των στατιστικών γνώσεων που αποκτήθηκαν.
Να αναδείξει τον ρόλο της στατιστικής στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σε διάφορους τομείς της κοινωνίας, καθιστώντας τη γνωστή ως μία πανεπιστημιακή σπουδή.
Να προωθήσει την ομαδική εργασία και συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων.

2. Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική έχουν όλοι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες της Χώρας.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες αποτελούμενες από έναν (1) έως τρεις (3) μαθητές Γυμνασίου, καθώς και Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Χώρας. Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει έναν (1) καθηγητή από την εκπαιδευτική μονάδα που θα επιβλέπει τις εργασίες τους.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων που προέρχονται από την ίδια εκπαιδευτική μονάδα, αλλά ούτε και στον αριθμό των ομάδων υπό την εποπτεία του ίδιου εκπαιδευτικού.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των μαθητών σε περισσότερες από μία (1) ομάδες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές των ακόλουθων κατηγοριών:

• Κατηγορία A: Μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων

• Κατηγορία B: Μαθητές Γυμνασίου

3. Εγγραφή

Οι επιβλέποντες καθηγητές των ομάδων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή της
ομάδας τους στη σελίδα http://www.statistics.gr/el/statistics-olympics.

Η εγγραφή προϋποθέτει τη συμπλήρωση όλων των πεδίων στη σχετική φόρμα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αποστέλλουν ερωτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση StatisticsOlympics@statistics.gr.

4. Αντικείμενο των εργασιών (assignments)

Οι συμμετέχοντες στη Στατιστική Ολυμπιάδα θα διαγωνισθούν σε δύο (2) στάδια. Μόνο οι ομάδες που θα προκριθούν και στα δύο (2) αυτά στάδια του διαγωνισμού θα είναι μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική.

Η πρώτη εργασία θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στο διαδίκτυο και θα αποτελείται από τρία (3) τεστ με κλειστές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές θα έχουν τέσσερις (4) πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μία (1) μόνο θα είναι η σωστή επιλογή.

Η δεύτερη εργασία θα αφορά στη δημιουργία μιας παρουσίασης σε μορφή PDF, η οποία θα αποσταλεί με τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.

Δεν απαιτείται η μετακίνηση των ομάδων, προκειμένου να διαγωνισθούν σε οποιαδήποτε από τα δύο στάδια.

Πρώτο στάδιο εξέτασης:

Ι. Τεστ βασικών στατιστικών γνώσεων

Ο στόχος είναι κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα να απαντήσει σε δέκα (10) ερωτήσεις που σχετίζονται με την κατανόηση βασικών στατιστικών εννοιών, την ερμηνεία γραφημάτων, βασικών πιθανοτήτων κλπ.

Μια συλλογή από ερωτήσεις, με διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας, θα είναι διαθέσιμη για κάθε κατηγορία ομάδων.

ΙΙ. Τεστ για τη χρήση των πηγών των επίσημων στατιστικών δεδομένων

Ο στόχος είναι κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα να απαντήσει σε δέκα (10) ερωτήσεις πάνω σε διαφορετικά στατιστικά στοιχεία. Αυτό θα απαιτεί ικανότητα πλοήγησης στον διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους άλλων επίσημων στατιστικών υπηρεσιών.

ΙΙΙ. Τεστ για την ερμηνεία στατιστικών αναφορών και πινάκων

Ο στόχος είναι κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα να απαντήσει σε δέκα (10) ερωτήσεις σχετικά με τη ηλεκτρονικό δημοσίευμα της Eurostat «Women and Men in the EU», το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ελληνική γλώσσα.

Δεύτερο στάδιο εξέτασης:

Τεστ σχετικά με τα αποτελέσματα στατιστικών ερευνών

Στο στάδιο αυτό κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα θα πρέπει να πραγματοποιήσει ανάλυση ενός συνόλου δεδομένων σε excel, το οποίο θα δοθεί από τους διοργανωτές του διαγωνισμού
στην ΕΛΣΤΑΤ. Το σύνολο δεδομένων θα είναι καθολικό και θα επιτρέπει τη διερεύνηση διαφορετικών πτυχών πληροφοριών, κατ’ επιλογή των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής θα υποβληθούν, από τις ομάδες, σε παρουσίαση Power Point και θα παραδοθούν σε μορφή PDF, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:

Στόχοι της συγκεκριμένης εργασίας/ανάλυσης

Μεθοδολογία εργασίας: εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, τεχνικές ανάλυσης
πληροφοριών κλπ.

Αποτελέσματα: πίνακες, γραφικές παραστάσεις, αποτελέσματα αναλύσεων κλπ. Συμπεράσματα

Στην παρουσίαση αυτή θα πρέπει να συμπεριληφθεί μια αρχική διαφάνεια, όπου θα αναφέρεται το όνομα της διαγωνιζόμενης ομάδας, το όνομα της εκπαιδευτικής μονάδας, της περιφερειακής ενότητας που ανήκει η μονάδα αυτή και, τέλος, η κατηγορία στην οποία συμμετέχει η εν λόγω ομάδα.

Η παρουσίαση, σε μορφή PDF, με τα αποτελέσματα της δεύτερης εργασίας θα έχει συνολικά οκτώ (8) διαφάνειες (συμπεριλαμβανομένης της αρχικής με τις πληροφορίες που αφορούν στην ομάδα). Το αρχείο PDF θα λάβει το όνομα της διαγωνιζόμενης ομάδας, το οποίο και θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα εντός της δοθείσης προθεσμίας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει μόνο τα εκτυπώσιμα τμήματα του PDF αρχείου. Στοιχεία, όπως σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες, ενσωματωμένα βίντεο κλπ., δε θα θεωρηθούν μέρος της εργασίας και, ως εκ τούτου, δε θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση.

Η ανάλυση θα πρέπει να περιορισθεί στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων. Καμία εργασία δε θα γίνει αποδεκτή, εάν έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων, καθώς, επίσης, και εκείνες στις οποίες έχουν προστεθεί συμπληρωματικές πληροφορίες. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της βάσης δεδομένων.

5. Κριτήρια αξιολόγησης
Πρώτο στάδιο εξέτασης

Καθένα από τα τρία (3) τεστ της πρώτης εξέτασης θα αξιολογηθούν με όρους επιτυχίας και αποτυχίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι μία σωστή απάντηση έχει έναν (1) βαθμό, μία λανθασμένη απάντηση αφαιρεί 0,33 βαθμούς και μία ερώτηση χωρίς απάντηση δεν έχει βαθμούς. Ο μεγαλύτερος βαθμός για καθένα από τα τρία (3) τεστ θα είναι το δέκα (10).

Το αποτέλεσμα της πρώτης εξέτασης θα εξαχθεί υπολογίζοντας τον αριθμητικό μέσο όρο, στρογγυλοποιημένο στο ένα (1) δεκαδικό ψηφίο, όλων των βαθμών που αποκτήθηκαν σε καθένα από τα τρία (3) τεστ και πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσμα με το δέκα (10), έτσι ώστε η τελική βαθμολογία αυτής της εξέτασης να έχει μέχρι εκατό (100) βαθμούς. Η σειρά των ομάδων που συμμετέχουν θα αποφασιστεί με αυτό τον τρόπο. Τουλάχιστον οι μισές ομάδες θα αποχωρήσουν κατά την πρώτη εξέταση.

Οι βαθμοί που αποκτήθηκαν κατά την πρώτη εξέταση θα χρησιμοποιηθούν για να δώσουν το δικαίωμα στις ομάδες να συνεχίσουν στη δεύτερη εξέταση. Επιπλέον, η βαθμολογία της πρώτης εξέτασης θα συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας κατά 25%.

Η αξιολόγηση των τριών (3) τεστ και ο υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας για την πρώτη εξέταση θα γίνει αυτόματα από το πρόγραμμα.

Οι ομάδες που θα διακριθούν κατά την πρώτη εξέταση θα λάβουν δίπλωμα.

Δεύτερο στάδιο εξέτασης

Κατά την αξιολόγηση του αρχείου PDF της δεύτερης εξέτασης, θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

– Η μορφή της παρουσίασης (σειρά, σαφήνεια εξηγήσεων σε κάθε τομέα, θέματα οπτικοποίησης).

– Η επάρκεια της προτεινόμενης ανάλυσης σε συνάρτηση με τους στόχους.

– Η μεθοδολογία και η ανάλυση που θα διεξαχθεί και που θα πρέπει να είναι σε
συνάρτηση με το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων.

– Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων (ισορροπία πινάκων, γραφημάτων, κειμένων κλπ.).

– Η επεξήγηση των ευρημάτων (συμπεράσματα).

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα επιλέξει τις πέντε (5) καλύτερες ομάδες από κάθε κατηγορία και θα τις αξιολογήσει μέχρι τους εκατό (100) βαθμούς. Η βαθμολογία της δεύτερης εξέτασης θα συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας με συντελεστή 75%.

Τελική βαθμολογία

Η τελική βαθμολογία για τις πέντε (5) ομάδες που επιλέχθηκαν από κάθε κατηγορία θα υπολογιστεί κατά μέσο όρο, με το πολύ τρία (3) δεκαδικά ψηφία, από τις βαθμολογίες που αποκτήθηκαν κατά την πρώτη και δεύτερη εξέταση, με τον ακόλουθο τρόπο υπολογισμού:
Τελική βαθμολογία = 0,25 Χ βαθμολογία πρώτης εξέτασης + 0,75 Χ βαθμολογία δεύτερης εξέτασης

Η νικήτρια ομάδα κάθε κατηγορίας είναι αυτή που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία. Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) ομάδες από κάθε κατηγορία θα θεωρούνται φιναλίστ των αντίστοιχων κατηγοριών.

6. Βραβεία

Κάθε μέλος των νικητριών ομάδων του εθνικού διαγωνισμού, μία (1) από την κατηγορία Α και μία (1) από την κατηγορία Β, καθώς και ο επιβλέπων καθηγητής, θα λάβουν τα ακόλουθα βραβεία:

– Ένα tablet

– Εκδόσεις και προωθητικό υλικό από την ΕΛΣΤΑΤ και τη Eurostat

– Δίπλωμα νικητή

Η τελετή βράβευσης θα γίνει στο κτίριο της ΕΛΣΤΑΤ, Πειραιώς 46 και Επονιτών, Τ.Κ. 18510, στον Πειραιά, στο τέλος Μαρτίου 2018. Τυχόν έξοδα μετακίνησης και παραμονής των νικητριών ομάδων στην Αθήνα (στην περίπτωση που τα μέλη των νικητριών ομάδων προέρχονται από την επαρχία) θα καλυφθούν από την ΕΛΣΤΑΤ. Στην περίπτωση που
υπάρχουν μαθητές που είναι κάτω της ηλικίας των 18 ετών κατά τον χρόνο ταξιδιού για την τελετή απονομής των βραβείων, ο καθηγητής θα πρέπει να λειτουργήσει ως εξουσιοδοτημένος κηδεμόνας των ατόμων της ομάδας του και θα αναλάβει πλήρως την ευθύνη των μαθητών του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της παραμονής στην Αθήνα.

Σε περίπτωση που δύο (2) νικήτριες ομάδες έχουν τον ίδιο καθηγητή, ο τελευταίος θα λάβει ένα μόνο βραβείο.

Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) ομάδες – φιναλίστ του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής, εκδόσεις και προωθητικό υλικό της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat.

7. Επιτροπή Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική 2017 – 2018 θα αποτελείται από τρία (3) μέλη που θα προέρχονται από την ΕΛΣΤΑΤ, ένα (1) μέλος από την ακαδημαϊκή στατιστική κοινότητα, ένα (1) μέλος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ένα (1) μέλος από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η απόφαση της Επιτροπής είναι οριστική.

Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να αποφασίσει ότι δε θα απονείμει κανένα βραβείο.

Η ΕΛΣΤΑΤ τηρεί το δικαίωμα της αλλαγής μέλους της Επιτροπής σε οποιαδήποτε φάση διεξαγωγής της Ελληνικής Στατιστικής Ολυμπιάδας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού.

8. Ανακοίνωση της απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης

Η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στους νικητές και τους φιναλίστ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018.

9. Χρονοδιάγραμμα

Περίοδος εγγραφής: 20 Οκτωβρίου 2017 – 2 Φεβρουαρίου2018 Περίοδος διαγωνισμού για το 1ο στάδιο εξέτασης: 5 Φεβρουαρίου- 14 Φεβρουαρίου 2018 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου σταδίου εξέτασης: 16 Φεβρουαρίου 2018

Περίοδος διαγωνισμού για το 2ο στάδιο εξέτασης: 20 Φεβρουαρίου – 9 Μαρτίου 2018 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού: 27 Μαρτίου 2018 ΤελετήαπονομήςβραβείωνστηνΕΛΣΤΑΤ,Πειραιάς: 30Μαρτίου2018

Η ΕΛΣΤΑΤ τηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παραπάνω ημερομηνιών σε οποιαδήποτε φάση της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

10. Δημοσίευση αποτελεσμάτων διαγωνισμού

Οι βραβευμένες εργασίες ή εκείνες που μπορεί να λάβουν ιδιαίτερες μνείες, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, με το όνομα των ομάδων, το σχολείο από το οποίο προέρχονται, καθώς και την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποδεχθούν αυτούς τους κανόνες και να επιτρέψουν τη δημοσίευση των εργασιών τους. Όλο το υλικό που θα παρουσιασθεί στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική θα διατηρηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ.

11. Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός στη Στατιστική

Η νικήτρια ομάδα και οι δύο (2) φιναλίστ με την υψηλότερη βαθμολογία σε κάθε κατηγορία θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, η οποία ξεκινά αμέσως μετά το πέρας του Πανελλαδικού Διαγωνισμού στη Στατιστική σε εθνικό επίπεδο και θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Οι διοργανωτές του Διαγωνισμού στη Στατιστική σε εθνικό επίπεδο θα επικοινωνήσουν με τις ομάδες, προκειμένου να τις ενημερώσουν για τη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού στη Στατιστική.

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ετοιμάσει έναν κατάλογο με τις δέκα (10) ομάδες που έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία στον εθνικό διαγωνισμό, και στις δύο κατηγορίες. Η πρώτη ομάδα σε κάθε κατηγορία θα είναι η νικήτρια, ακολουθούμενη από τις τέσσερις (4) φιναλίστ. Σε περίπτωση που κάποια ομάδα δεν μπορεί ή αρνηθεί να συμμετάσχει στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα επικοινωνήσει με την επόμενη ομάδα του προαναφερόμενου καταλόγου.

12. Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Οι διοργανωτές του Πανελλαδικού Διαγωνισμού στη Στατιστική στην ΕΛΣΤΑΤ τηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων και κανονισμών του Διαγωνισμού σε εθνικό επίπεδο, ειδικά των ημερομηνιών που ανακοινώθηκαν στο χρονοδιάγραμμα ή ακόμα και την πιθανή ακύρωσή της, σε όποια στιγμή υπάρξει δικαιολογημένη αιτία. Οι αλλαγές αυτές θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα http://www.statistics.gr/el/statistics-competition.

13. Αποδοχή των κανόνων του Διαγωνισμού στη Στατιστική σε εθνικό επίπεδο

Η συμμετοχή στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό στη Στατιστική προϋποθέτει την αποδοχή όλων των παραπάνω κανόνων.

ΠΗΓΗ: www.esos.gr
ΥΠΟΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ /ΕΛΣΤΑΤ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ