Αρχική Uncategorized ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦ1, Α, Β1-5

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΦ1, Α, Β1-5

1190
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο μαθητή:……………………………………………….
Ημερομηνία: 19/07/2017
Βαθμός:………………………………………………………………………

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α) εθνικές γαίες β) Σερπιέρυ-Ρου.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

α. Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας ως το 1913 ήταν μόνιμα παθητικό.
β. Το 1919 ο εμπορικός στόλος της Ελλάδας είχε υποδιπλασιαστεί σε σχέση με το 1914.
γ. Η Σύρος ήταν το σημαντικότερο ναυτικό κέντρο του νεοελληνικού κράτους.
δ. Η χώρα με την οποία η Ελλάδα τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της ανέπτυξε εμπορικούς δεσμούς ήταν κυρίως η Οθωμανική αυτοκρατορία.
ε. Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 και πρώτος διοικητής της υπήρξε ο Γεώργιος Ράλλης.
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Β1
Να αναφερθείτε: α) στις εξαγωγές προϊόντων κατά τον πρώτο αιώνα της ανεξαρτησίας της Ελλάδας (μονάδες 7) β) στις εισαγωγές που πραγματοποιούνταν την ίδια περίοδο. (μονάδες 3)
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β2
Να αναφερθείτε στους λόγους για τους οποίους η διανομή των «εθνικών γαιών», αν και αποτελούσε γενική επιθυμία από τα πρώτα χρόνια της Ανεξαρτησίας, συναντούσε πολλά προβλήματα στην πράξη.
Μονάδες 15

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ1
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται να αναφερθείτε στη γεωγραφική επέκταση και πληθυσμιακή εξέλιξη του ελληνικού κράτους, καθώς και στις μετακινήσεις των αγροτικών πληθυσμών εντός της χώρας αλλά και προς το εξωτερικό κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου.
Moνάδες 50

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Ποτέ η ελληνική ύπαιθρος δεν είχε τόσους πολλούς κατοίκους όσους στην αρχή του 20ού αιώνα, και αυτό παρά την ανάπτυξη των πόλεων. Βεβαίως, το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού περιορίστηκε, προς όφελος του αστικού πληθυσμού, από 75% στα 1861 σε 68% στα 1896 και, τέλος, σε 55% στα 1920. Οι υπολογισμοί αφορούν μόνον τις αρχαίες επαρχίες του Βασιλείου (Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα και Κυκλάδες), αλλά η τάση είναι κοινή για όλη την επικράτεια. […] Οι αρχές του 20ού αιώνα δεν συνδυάζονται μόνο με την έναρξη της επιτάχυνσης της μείωσης της βρεφικής θνησιμότητας, αλλά και με τη σοβαρή συρρίκνωση του ποσοστού αύξησης του πληθυσμού. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μαζική υπερατλαντική μετανάστευση των ετών 1898- 1924, δηλαδή στην εκροή πληθυσμού ( άρρενος, άγαμου και νεανικού) […] Είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει όλες τις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, κατά την περίοδο μετά το 1880, και σίγουρα συνδέεται με την εκβιομηχάνιση των Η.Π.Α. και γενικότερα με τη διαθεσιμότητα της γης και με την αυξανόμενη ζήτηση εργατικών χεριών στις Δημοκρατίες της Βόρειας και Νότιας Αμερικής.

Σωκράτης Πετμεζάς, Δημογραφία, στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι., Βιβλιόραμα, 1999, τόμ. Α1΄, σ. 42, 44-45

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Ανάμεσα στο 1829 και το 1912 η έκταση της Ελλάδας αυξήθηκε από 18.346 τετραγωνικά μίλια σε μόλις 24.558 τετραγωνικά μίλια, ενώ ο πληθυσμός αυξήθηκε κατακόρυφα από 705.000 σε 2.750.000. Κατά συνέπεια ο πληθυσμός ανά τετραγωνικό μίλι αυξήθηκε από περίπου 41 σε 114, μια αύξηση περίπου τριπλάσια σε λιγότερο από έναν αιώνα. Η πενιχρή ανάπτυξη της βιομηχανίας στη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν εντελώς ανεπαρκής να απορροφήσει τον αυξανόμενο πληθυσμό.[…] […] Έτσι, άρχισε η μεγάλη έξοδος, που η κρίση της σταφίδας της δεκαετίας του 1890 συνέβαλε στο να λάβει τρομακτικές διαστάσεις. Σύμφωνα με τα αμερικανικά στοιχεία για τη μετανάστευση, 3.773 Έλληνες μετανάστες μπήκαν στη χώρα το 1900 και 12.144 το 1905. Στη συνέχεια μεταξύ 1906 και 1914 παρατηρήθηκε εισροή συνολικά 283.851 μεταναστών ή 31.000 κατά μέσο όρο ετησίως. […]

Λ. Σ. Σταυριανός, Τα Βαλκάνια, Από το 1453 και μετά, Βάνιας, τόμος ΙΙ, σελ. 902-903

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ !!!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ