Αρχική Uncategorized Διαγώνισμα Αρχών Οικονομικής Θεωρίας Ομάδας Προσανατολισμού

Διαγώνισμα Αρχών Οικονομικής Θεωρίας Ομάδας Προσανατολισμού

2239
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΜΑ Α:
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη σωστό ή λάθος

Α1 Η απλή οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου δεν χρειάζεται κεφάλαιο και τεχνολογία για να αναπτυχθεί
Α2 Το πλαστικό ποτήρι που χρησιμοποιούμε για να πίνουμε το αναψυκτικό μας είναι καταναλωτό αγαθο
Α3 Η μουσική που ακούμε θεωρείται υλικό αγαθό
Α4 Η θερμότητα του ήλιου είναι οικονομικό αγαθό
Α5 Πολλαπλασιασμός των αναγκών δεν σημαίνει δημιουργία νέων αναγκών
Α6 Η τεχνολογία συμβάλλει στην εξέλιξη και όχι στον πολλαπλασιασμό των αναγκών
Α7 Το πιεστήριο ενός τυπογραφείου είναι υλικό διαρκές και καταναλωτικό αγαθό
Α8 Η εργασία του αγρότη δεν είναι παραγωγικός συντελεστής όταν ο αγρότης παράγει προϊόντα για τον εαυτό του
Α9 Ένας άνεργος πτυχιούχος θεωρείται εν δυνάμει παραγωγικός συντελεστής
Α10 Το νερό είναι ελεύθερο αγαθό ενώ το εμφιαλωμένο οικονομικό αγαθό

ΜΟΝΑΔΕΣ 10
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

Α11.-Η ταχύτητα με την οποία επέρχεται ο κορεσμός μιας ανάγκης είναι
α) θέμα αντικειμενικό
β) θέμα υποκειμενικό
γ) αποτέλεσμα των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας
δ) ίδια για όλες τις ανάγκες

Α12. Στην απλή υποθετική οικονομία του Ροβινσώνα Κρούσου, ποια κατηγορία ερωτημάτων δεν χρειάζεται να απαιτηθεί?
α) Ποια προϊόντα παράγονται και σε τι ποσότητες
β) Με ποιον τρόπο παράγονται αυτά τα προϊόντα
γ) Πως γίνεται η διανομή των προϊόντων στα μέλη της κοινωνίας
δ) Πως μπορεί να αυξηθεί η ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων

Α13.- Η αναβάθμισή της συσκευής ενός κινητού τηλεφώνου συνδέεται:
α) με την ιδιότητα της εξέλιξης των αναγκών
β) με την ιδιότητα του πολλαπλασιασμού των αναγκών
γ) με την ιδιότητα του προσωρινού κορεσμού
δ) με όλα τα παραπάνω

Α14.- Το λάπτοπ που χρησιμοποιεί στην εργασία του ο λογιστής είναι αγαθό:
α) Υλικό καταναλωτό και καταναλωτικό
β) υλικό καταναλωτό και κεφαλαιουχικό
γ) υλικό διαρκές και καταναλωτικό
δ) υλικό διαρκές και κεφαλαιουχικό
ΜΟΝΑΔΕΣ 15

ΘΕΜΑ Β

Α)Να περιγράψετε το οικονομικό κύκλωμα και να σχεδιάσετε το διάγραμμά του στην απλή μορφή.
ΜΟΝΑΔΕΣ 15
Β) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του καταμερισμού των εργασιών.
ΜΟΝΑΔΕΣ 10
ΘΕΜΑ Γ

Μια οικονομία παράγει δυο αγαθά Χ και Ψ σύμφωνα με τους συνδυασμούς που δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Συνδυασμοί Αγαθό Χ Αγαθό Ψ
Α 0 110
Β 20 105
Γ 40 90
Δ 60 70
Ε 80 40
Στ 100 0

Γ1) Να υπολογίσετε το ΚΕΧ σε όρους του Ψ και το ΚΕΨ σε όρους του Χ
Γ2) Να βρεθεί η μέγιστη ποσότητα Ψ που αντιστοιχεί σε Χ=22
Γ3) Να βρεθεί η μέγιστη ποσότητα Χ που αντιστοιχεί σε Ψ=72
Γ4) Να υπολογίσετε το ΚΕΧ σε όρους του Ψ όταν η ποσότητα του Χ αυξάνεται από 25 σε 45 μονάδες.
Γ5) Mε τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να υπολογίσετε πόσες μονάδες Ψ θυσιάζονται για να παραχθούν οι 40 πρώτες μονάδες του Χ.
Γ6) Mε τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας πόσες μονάδες Ψ θυσιάζονται για να παραχθούν οι 50 πρώτες μονάδες του Χ.
Γ7) Mε τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να υπολογίσετε πόσες μονάδες Ψ θυσιάζονται για να παραχθούν οι 35 τελευταίες μονάδες του Χ?
ΜΟΝΑΔΕΣ 25

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται ο ακόλουθος πίνακας που δείχνει όλες τις μέγιστες παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας της χωράς ΩΩΩ.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Χ Ψ
Α 0 700
Β 50 600
Γ 100 ?
Δ 150 ?

Δ1Με δεδομένο ότι το ΚΕΧ σε όρους του Ψ μεταξύ των συνδυασμών Γ και Δ είναι 8 να συμπληρωθούν τα κενά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
Δ2Να κατασκευαστεί η Κ.Π.Δ.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
Δ3Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να βρείτε αν οι ακόλουθοι συνδυασμοί είναι εφικτοί, ανέφικτοι ή μέγιστοι (πάνω στη ΚΠΔ).
Ι) Χ=120 και Ψ=230
ΙΙ) Χ=60 και Ψ=580
ΙΙΙ) Χ=10 και Ψ=680
IV) X=140 και Ψ-20
V) Τι πρέπει να συμβεί στην οικονομία της χώρας ΩΩΩ για να παραχθεί ένας οποιοσδήποτε ανέφικτος συνδυασμός?
ΜΟΝΑΔΕΣ 10

Δ4 Να εξηγήσετε διαγραμματικά και να αιτιολογήσετε τι θα συμβεί στην ΚΠΔ της χώρας ΩΩΩ αν:

ι)Σε εμφύλιο πόλεμο σκοτωθεί το 20% του πληθυσμού.
ιι)Λόγω της οικονομικής κρίσης αυξηθεί η ανεργία κατά 30%.
ιιι)Το κράτος για να αντιμετωπίσει την ανεργία δημιουργήσει 10000 νέες θέσεις εργασίας σε δημόσιες επιχειρήσεις.
iv)Για την παραγωγή του αγαθού Χ έρθουν στην χώρα εργάτες από το εξωτερικό.
v) Η χώρα ΩΩΩ κηρύσσει τον πόλεμο στη γειτονική χώρα Λ και κατακτά 2000 στρέμματα καλλιεργήσιμης εύφορης γης.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
Οδηγίες) Διαβάζουμε καλά τα θέματα πριν ξεκινήσουμε την επίλυσή τους , β) Δεν βιαζόμαστε γ) προσέχουμε τις πράξεις και κάνουμε επαληθεύσεις, δ) Δίνουμε προσοχή στη διατύπωση των απαντήσεών μας και στηριζόμαστε πάντα στη θεωρία που έχουμε διδαχθεί

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ