Αρχική Uncategorized Διαγώνισμα Αρχών Οικονομικής Θεωρίας Ομάδας Προσανατολισμού

Διαγώνισμα Αρχών Οικονομικής Θεωρίας Ομάδας Προσανατολισμού

2592
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α:
Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιο σας το γράμμα της κάθε μιας και δίπλα την ένδειξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη

Α1)Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης ισχύει επειδή μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και τους μεταβλητούς συντελεστές στη μακροχρόνια περίοδο. Σ
Α2) Με τη βελτίωση της τεχνολογίας η καμπύλη συνολικού προϊόντος μετατοπίζεται προς τα κάτω και έτσι στις ίδιες ποσότητες εργασίας αντιστοιχεί μεγαλύτερο προϊόν.
Α3) Όταν το συνολικό προϊόν γίνεται μέγιστο, το μέσο προϊόν μηδενίζεται. Λ
Α4)Οι έννοιες της βραχυχρόνιας και της μακροχρόνιας περιόδου αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο. Σ
Α5)Το μέσο προϊόν ως μέσος όρος επηρεάζεται και από τις προηγούμενες μονάδες του μεταβλητού συντελεστή και του προϊόντος Σ
Α6)Ένας γεωργός παράγει ένα προϊόν χρησιμοποιώντας ως παραγωγικούς συντελεστές στρέμματα γης και εργάτες. Την πρώτη χρονιά καλλιεργεί 20 στρέμματα γης και απασχολεί 4 εργάτες. Την επόμενη χρονιά καλλιεργεί 30 στρέμματα γης και απασχολεί 6 εργάτες. Η επιχείρηση παρέμεινε στη βραχυχρόνια περίοδο.
Α7) Το σταθερό κόστος δεν επιβαρύνει την επιχείρηση όταν η παραγωγή είναι μηδέν. Σ
ΜΟΝΑΔΕΣ 7
Στις επόμενες προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

Με βάση το ακόλουθο διάγραμμα να απαντήσετε στις ερωτήσεις Α8 και Α9

Α8.-Το συνολικό προιόν παίρνει τη μέγιστή τιμή του:
α)Στους L1 εργάτες
β)Στους L2 εργάτες
γ)Στους L3 εργάτες
δ)Στους L4 εργάτες

Α9.-Το προιόν ανά εργάτη γίνεται μέγιστο:
α)Στους L1 εργάτες
β)Στους L2 εργάτες
γ)Στους L3 εργάτες
δ)Στους L4 εργάτες

Α10.-Μια επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο με μοναδικό μεταβλητό συντελεστή την εργασία. Όταν απασχολεί 5 εργάτες το προϊόν που παράγει είναι 20 μονάδες. Όταν προσλάβει έναν ακόμη εργάτη το μέσο προϊόν γίνεται 4. Το οριακό προϊόν του επιπλέον εργάτη είναι:
α) 6
β) 4
γ) 8
δ) 5

Α11.-Για τη μελέτη του νόμου της φθίνουσας απόδοσης υποθέτουμε ότι στη :
α)βραχυχρόνια περίοδο η τεχνολογία μεταβάλλεται
β)μακροχρόνια περίοδο η τεχνολογία είναι σταθερή
γ)βραχυχρόνια περίοδο η τεχνολογία είναι σταθερή
δ)μακροχρόνια περίοδο η τεχνολογία μεταβάλλεται

Α12.- H Δυνατότητα προσαρμοστικότητας των συντελεστών παραγωγής εξαρτάται κυρίως από:
α) Το αντικείμενο με το οποίο απασχολείται η επιχείρηση
β) Το μέγεθος της επιχείρησης
γ) Το αντικείμενο και το μέγεθος της επιχείρησης
δ) Τη χρηματική δαπάνη που απαιτείται για τη μεταβολή του μεγέθους της επιχείρησης

Α13.- Η μέθοδος παραγωγής του αεροπλάνου συνδέεται:
α) με τη τεχνολογική σχέση παραγωγής
β) με τη χρονική διάρκεια παραγωγής
γ) με τη συνειδητή προσπάθεια για κάποιο αποτέλεσμα
δ) με όλα τα παραπάνω
ΜΟΝΑΔΕΣ 18
ΟΜΑΔΑ Β
Β1 Να διατυπώσετε τον νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης.
Β2 Να διατυπώσετε τα 4 συμπεράσματα του νόμου της φθίνουσας απόδοσης.
Β3 Να διατυπώσετε τους ορισμούς της μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου

Β4 Τα δεδομένα του διπλανού πίνακα αφορούν μια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και χρησιμοποιεί την εργασία ως μοναδικό παραγωγικό συντελεστή. Ποια από τις στήλες αναφέρεται στο MP και ποια στο AP; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. α β
16 16
28 22
52 32
32 32
22 30
12 27
ΜΟΝΑΔΕΣ (4+14+4+3)

ΟΜΑΔΑ Γ
Δίνεται ο ακόλουθος πίνακας, που παρουσιάζει τη παραγωγή μιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο:

L Q AP MP
1 160
2 200
3
4 120
5 160
6 840
7
8 100

Γ1 Να συμπληρώσετε τον πίνακα αν είναι γνωστό ό,τι η επιχείρηση μεγιστοποιεί το μέσο προϊόν στους 3 εργάτες και το συνολικό προϊόν γίνεται μέγιστο στους 7 εργάτες.
Γ2 Με τη πρόσληψη ποιανού εργάτη αρχίζει η ισχύς του Νόμου της Φθίνουσας η μη ανάλογης απόδοσης και γιατί;

ΜΟΝΑΔΕΣ 20+5
ΟΜΑΔΑ Δ

Δίνεται ο ακόλουθος πίνακας που αφορά την παραγωγή μιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής:

L 0 4 8 12 16 20 24 28 32
Q 0 40 120 240 384 480 504 504 480
Δ1 Να βρεθεί το μέσο και το οριακό προϊόν.
Δ2 Πόσους εργάτες απασχολεί η επιχείρηση όταν παράγει 312 μονάδες προϊόντος;
Δ3 Πόσους εργάτες πρέπει να απολύσει η επιχείρηση ώστε να μειωθεί η παραγωγή από 456 σε 180 μονάδες προϊόντος;

ΜΟΝΑΔΕΣ 10+7,5+7,5

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 3 ΩΡΕΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ