ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διοικείται από το Συμβούλιο, το οποίο «έχει τη διαχείριση και έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου και της περιουσίας του», και τη Σύγκλητο, η οποία «αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου». Oι σχολές και τα τμήματα διοικούνται από Συμβούλια, με επικεφαλής τον Κοσμήτορα της Σχολής και τον Πρόεδρο του Τμήματος αντίστοιχα. Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά ή τρέχοντα ζητήματα.

Σώματα Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Συμβούλιο έχει τη διαχείριση και έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου και της περιουσίας του. Το Συμβούλιο καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, που καλύπτει το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, και έχει εξουσία και αρμοδιότητα να επικυρώνει τους διορισμούς και τις προαγωγές του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Έχει, επίσης, την ευθύνη για την εφαρμογή του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου.

Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και στον τομέα της έρευνας.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά ή τρέχοντα ζητήματα, οι οποίες του παραχωρούνται από τη Σύγκλητο μετά από πρόταση του Πρύτανη και από το Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου.
Σημαντικά Στοιχεία
 • Ιδρύθηκε το 1989.
 • Προσφέρει σειρά από προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και επαγγελματικά προγράμματα σπουδών (8 σχολές, 22 τμήματα, 11 ερευνητικές μονάδες, 2 ινστιτούτα και 15 οργανωτικές οντότητες). Κατά την περίοδο 1996-2016, αποφοίτησαν 16193 προπτυχιακοί, 185 με Δίπλωμα Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα, και 5296 μεταπτυχιακοί (4831 Μάστερ και 465 διδακτορικοί) φοιτητές.
 • Έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα (βασική και εφαρμοσμένη) σε ολόκληρο το εύρος των γνωστικών αντικειμένων.
 • Στελεχώνεται από 356 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, 57 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, 190 ειδικούς επιστήμονες και 465 μέλη διοικητικού προσωπικού.
 • Οι οργανωτικές οντότητες στεγάζονται στην Πανεπιστημιούπολη, στους χώρους της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Κλινικής Ιατρικής (πρώην Νοσηλευτικής Σχολής), σε μέρος κτηριακού συγκροτήματος στα Λατσιά, σε κτήρια στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, καθώς και σε ένα σημαντικό αριθμό κτηρίων διασκορπισμένων στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας.
 • Υποστηρίζεται οικονομικά κατά 57% από κρατική χρηματοδότηση και κατά 43% από ίδια έσοδα. Παρέχει μόρφωση με δωρεάν φοίτηση για σπουδές προπτυχιακού επιπέδου και με επιχορηγημένα δίδακτρα για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου.
 • Επηρεάζεται άμεσα από τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες στην Κύπρο.
 • Διοικείται από την Σύγκλητο, στην οποία εκπροσωπούνται οι Σχολές, και το Συμβούλιο.
 • Από την ίδρυσή του, το 1989, το Πανεπιστήμιο Κύπρου διανύει μία συνεχή επιτυχημένη ανοδική πορεία με τις πρόσφατες διεθνείς κατατάξεις να το κατατάσσουν στην 350η έως 400η θέση διεθνώς (Times Higher Education World University Rankings, 2015) και στα πρώτα 60 των Πανεπιστημίων με λιγότερα από 50 χρόνια ζωής.

Σχολές και Τμήματα

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
 • Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
 • Κέντρο Γλωσσών
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
 • Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
 • Τμήμα Πληροφορικής
 • Τμήμα Φυσικής
 • Τμήμα Χημείας
 • Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής
 • Ωκεανογραφικό Κέντρο
 ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 • Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
 • Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Τμήμα Νομικής
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 • Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης
 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Τμήμα Οικονομικών
 • Ερευνητική Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών
 • Κέντρο Οικονομικών Ερευνών
 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 • Τμήμα Αρχιτεκτονικής
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Eρευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας – FOSS
 • Ερευνητικό Κέντρο «EMPHASIS»
 • Κέντρο Aριστείας για Έρευνα και Καινοτομία – «ΚΟΙΟΣ»
 • ΝΗΡΕΑΣ – Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 • Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
  • Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  • Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
 • Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

 

 

Μεταπτυχιακές σπουδές

Όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρουν ένα ή περισσότερα προγράμματα σπουδών σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικό. Η εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνεται μετά από προκήρυξη των εγκεκριμένων θέσεων.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος μάστερ ή διδακτορικού τίτλου. Στα μεταπτυχιακά διπλώματα δεν αναγράφεται βαθμός. Η απονομή διπλώματος μάστερ εγκρίνεται από το συμβούλιο του τμήματος, ενώ η απονομή διδακτορικού τίτλου εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι μία από τις επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου (ελληνική και τουρκική). Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, να προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες διδασκαλίας.

Διαπανεπιστημιακά προγράμματα, δύναται με απόφαση της Συγκλήτου να προσφέρονται σε οποιαδήποτε γλώσσα.  Τα προγράμματα  Οικονομική Ανάλυση, ΜΒΑ, Financial Economics, Μηχανικής Πετρελαίων, Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου, Master in European Studies και Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship -TIME MBE) προσφέρονται και στην αγγλική γλώσσα.  Επίσης Μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσφέρονται στη γαλλική γλώσσα.

Οι αλλοδαποί φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, το οποίο προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, οφείλουν να παρακολουθήσουν πριν τη συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο, ένα τουλάχιστον μάθημα στην “ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό”.

 

Τρόπος επικοινωνίας:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Λεωφ. Πανεπιστημίου 1
Αγλαντζιά, Λευκωσία
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: (+357) 22894000
Ηλ. Ταχ.: info@ucy.ac.cy
ΠΗΓΗ:
www.ucy.ac.cy
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ