Αρχική Uncategorized ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΟΘ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΟΘ

1778
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Α1. αΣ
βΛ
γΛ
δΛ
εΣ

Α2. γ
Α3. δ

Β1. Ανάπτυξη των συντελεστών παραγωγής, εργασία, φύση(έφαδος), κεφάλαιο και τα σχετικά παραδείγματα.
Β2. Ο ορισμός της επιχειρηματικότητας
Β3. Ανάπτυξη του κύριου οικονομικού προβλήματος

Γ1. (VC)= 140 για Q=20
για L=50, Q=250, AP=MP=5
για Q=270, MC=7

Γ2. Ο ΝΦΑ ισχύει καθώς η επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο, καθώς υπάρχει σταθερός συντελεστής παραγωγής. Διατύπωση του ΝΦΑ και αρχίζει να ισχύει η λειτουργία του καθώς το ΜΡ αρχίζει να μειώνεται για L=50

Γ3. AFC=2 για Q=25.
Γ4. Με τη βοηθεια του ΜΡ υπολογίζουμε αντίστοιχα τα επίπεδα παραγωγής για L=42 και L=58 και βρίσκουμε Q=210 και Q=266. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του MC υπολογίζουμε αντίστοιχα τα TC για Q=210 & Q=266 και βρίσκουμε αντίστοιχα TC= 890 & TC=1162. Οπότε η μεταβολή του κόστους παραγωγής θα είναι ίση με 272. Για τον υπολογισμό της μεταβολής του κόστους παραγωγής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά το μεταβλητό κόστος.
Γ5. Μ ε βάση τα δεδομένα και σύμφωνα με τον πίνακα προσφοράς που εξάγεται, η επιχείρηση συμφέρει να παράγει και να προσφέρει για MC=4. Επομένως αν P= 3,2 την επιχείρηση δεν τη συμφέρει να παράγει και να προσφέρει, διότι MC

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ