Αρχική Uncategorized ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ

905
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Η άσκηση εισαγωγής απαιτούσε προσοχή από τους μαθητές. Οι ερμηνευτικές ερωτήσεις γενικά θεωρούνται εύκολες στην ανάλυσή τους. Δεν έχουν ασάφειες, αλλά απαιτούν αρκετό χρόνο, γεγονός που δυσκόλεψε τους μαθητές στη διαχείριση του χρόνου.
Η λεξιλογική άσκηση Β5β είναι πρωτότυπο αλλά όχι ιδιαίτερα δύσκολη.

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Η μετάφραση του κειμένου δυσκόλεψε τους μαθητές, καθώς επρόκειτο για ένα απαιτητικό κείμενο με μακροπερίοδο λόγο και έννοιες που έχουν δυσκολία στην απόδοσή τους στα νέα ελληνικά (πχ. συμπείθον, συναγωνιζόμενον)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ